ลงทุน กองทุนรวมตลาดเงิน เหมือนฝากออมทรัพย์แต่ได้ผลตอบแทนดีกว่าจริงหรือ

กองทุนรวมตลาดเงิน ฟังชื่อเข้าใจยาก Asian Money Guide มาสรุปให้ฟังง่ายที่สุดว่า มันคืออะไร และเปรียบเทียบกับการฝากเงินออมทรัพย์ให้ดูว่า เราเหมาะจะลงทุนไหม

มารู้จักกันว่า กองทุนรวมตลาดเงิน คืออะไร

กองทุนรวมตลาดเงิน หรือ Money Market Fund เป็นกองทุนรวมที่จัดอยู่ในประเภท กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงต่ำมาก เพราะเน้นการลงทุนในการฝากเงินในธนาคารและ ซื้อตราสารหนี้ระยะสั้น ที่มีอายุไม่ถึง 1 ปี

ตราสารหนี้ระยะสั้น เช่น พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรของธนาคารแห่งประเทศไทย หุ้นกู้ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจหรือหุ้นกู้ของบริษัทเอกชนที่น่าเชื่อถือสุดๆ รวมถึงตั๋วแลกเงิน ตั๋วเงินคลัง กองทุนรวมตลาดเงินจึงเป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงต่ำมาก

แต่ด้วยเหตุนี้ ผลตอบแทนก็จะต่ำด้วย อาจจะพอๆกับการฝากประจำด้วย แต่ก็อีกเช่นกันว่า การเก็บเงินเอาไว้กับกองทุนรวมตลาดเงินดูดีกว่า โดยเฉพาะเรื่องผลตอบแทน

นอกจากนี้ กำไรจากการขายหน่วยการลงทุนของกองทุนรวม จะไม่เสียภาษี แต่ดอกเบี้ยจากบัญชีออมทรัพย์ (ซึ่งนับเป็นกำไร) ถ้าเกิน 20,000 บาทจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 15%

กองทุนรวมตลาดเงิน กองทุน กองทุนรวม ลงทุน ลงทุนกองทุน กองทุนหุ้น ลงทุนหุ้น เงินฝาก ฝากเงิน ฝากเงินออมทรัพย์ ออมทรัพย์ ดอกเบี้ยสูง กำไรสูง

ที่มาข้อมูล: WealthMagik

กองทุนรวมตลาดเงิน กองทุน กองทุนรวม ลงทุน ลงทุนกองทุน กองทุนหุ้น ลงทุนหุ้น เงินฝาก ฝากเงิน ฝากเงินออมทรัพย์ ออมทรัพย์ ดอกเบี้ยสูง กำไรสูง

ที่มาข้อมูล: WealthMagik

สรุปข้อดี-ข้อเสียของกองทุนรวมตลาดเงิน

ข้อดีของกองทุนรวมตลาดเงิน

1.เน้นการลงทุนระยะสั้น ทำให้มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างน้อย จึงมีความเสี่ยงต่ำ

2. ในเวลาที่เศรษฐกิจตกต่ำหรือผันผวน ทำให้การลงทุนด้านอื่นๆเป็นไปอย่างยากลำบาก นักลงทุนสามารถย้ายเงินทุนมาพักไว้ที่กองทุนรวมตลาดเงินได้

3. เป็นกองทุนเปิด ทำให้มีสภาพคล่องสูง สามารถซื้อขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ

4. หลังการขายหน่วยลงทุน สามารถรับเงินได้เร็วไม่ต้องรอนาน

ข้อเสียของกองทุนรวมตลาดเงิน

1. ผลตอบแทนค่อนข้างน้อย

2. กองทุนรวมตลาดเงินจะไม่รับประกันการขาดทุน ต่างจากแบงก์ที่มีการรับประกันเงินฝาก “ห้ามลืมว่า กองทุนรวมไม่ใช่เงินฝาก” แม้จะขายผ่านธนาคารพาณิชย์ก็ตาม มีโอกาสที่ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับเงินต้นคืน ครบจำนวน

3. เวลาขายหน่วยการลงทุน จะได้รับเงินในช่วงบ่ายๆ ของวันรุ่งขึ้น ที่เรียกว่า T+1 เช่น ขายกองทุนรวมตลาดเงินวันจันทร์ จะได้เงินราวๆ บ่าย 3 ของวันอังคาร หรือถ้าขายวันศุกร์ก็จะได้เงินช่วงบ่ายวันจันทร์หน้า ไม่เหมือนเงินฝากปกติ ที่เดินไปถอนเงิน ก็ได้เงินสดทันที

กองทุนรวมตลาดเงินจึงได้รับการออกแบบมาให้เหมาะกับ การลงทุนระยะสั้นที่ไม่ต้องการความเสี่ยง ใช้พักเงินชั่วครู่ก่อนนำเงินไปลงทุนในรูปแบบอื่นๆ ที่สำคัญเหมาะสำหรับ ออมเงินไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน เพราะบางคนก็รับได้รอได้ กับการทำเรื่องถอนเงินวันนี้ แล้วรับเงินในวันพรุ่งนี้

ที่สำคัญ เหมาะสำหรับเป็น สนามฝึกหัดของนักลงทุน ที่เพิ่งหัดลงทุนใหม่ๆ นอกจากการฝากเงินออมทรัพย์ทั่วไป จริงอยู่ว่า การลงทุนมีความเสี่ยง ไม่เสี่ยงไม่เสีย

แต่เสี่ยงเท่านั้น จึงจะมีโอกาสได้

อ่านบทความอื่น ๆ

ห้องเรียนนักลงทุน แหล่งเรียนรู้ ฟรี สำหรับมือใหม่หัดลงทุนในหุ้น

สังคมไร้เงินสด ธนาคารไหนบ้าง ฟรีค่าธรรมเนียม ทำธุรกรรมการเงินออนไลน์

ไม่ฟรีแล้ว แบงก์เล็งเก็บ ค่าธรรมเนียมกด ATM ถอนเงินผ่านเคาน์เตอร์