ขอคืนเงินประกันสังคมที่จ่ายเกิน นายจ้างจ่ายเกิน 750 ขอคืนได้ก่อนหมดเวลา

ขอคืนเงินประกันสังคมที่จ่ายเกิน นายจ้างจ่ายเกิน 750 ขอคืนได้ก่อนหมดเวลา

นอกจากสวัสดิการประกันสังคมต่าง ๆ ที่ได้รับในระหว่างเป็นผู้ประกันตนแล้ว ยังมีเงินอีกส่วนหนึ่งที่เราสามารถขอคืนได้ด้วย

ขอคืนเงินประกันสังคมที่จ่ายเกิน เงินประกันสังคม จะได้คืนตอนไหน ?

การจ่าย เงินสมทบประกันสังคม เป็นสิ่งที่เราควรจะทำอย่างสม่ำเสมอในทุกๆ เดือน ซึ่งปกติแล้วพนักงานบริษัทจะไม่ต้องคอยส่งเงินเองเพราะจะถูกหักออกจากเงินเดือนอยู่แล้ว แต่รู้ไหมว่าเงินประกันสังคมอาจถูกหักเกิน หรือหักเบิ้ลเป็น 2 เท่าได้ เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมา เราจะต้องทำการ ขอคืนเงินประกันสังคมที่จ่ายเกิน กันนะคะ

เจ้านายไม่เก่ง happy co workers work working space meeting office ขอคืนเงินประกันสังคมที่จ่ายเกิน

ใครบ้างมีสิทธิ์ขอคืนเงินประกันสังคมส่วนที่ส่งเกิน

1. ผู้ประกันตนที่เพิ่งเปลี่ยนงาน

ก่อนอื่นเราต้องเช็กตัวเราเองว่าในช่วง 1-3 เดือนที่ผ่านมา ได้เปลี่ยนบริษัทที่ทำงานใหม่หรือเปล่า เพราะทางฝ่ายบัญชีของบริษัทเดิมอาจหักเงินเดือนงวดสุดท้ายของเราไปจ่าย ประกันสังคม ในขณะเดียวกันบริษัทที่เราเพิ่งเข้าไปทำงานใหม่ก็หักเงินส่งประกันสังคมเช่นเดียวกัน นั่นหมายความว่าในเดือนนั้นมีการหักเงินเราไป 2 รอบนั่นเอง กรณีแบบนี้เราสามารถขอคืนส่วนที่เกินได้

2. ผู้ประกันตนที่ทำงานให้หลายบริษัท

กรณีที่เราทำงานให้กับนายจ้างหลายราย นายจ้างแต่ละรายได้หักเงินร้อยละ 5 ของค่าจ้าง สมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเอาไว้ ซึ่งเป็นหน้าที่ที่นายจ้างจะต้องนำส่งตามกฏหมายอยู่แล้ว แต่การที่เราทำงานหลายบริษัทอาจทำให้เงินสมทบที่จ่ายในเดือนนั้นเกินเรทสูงสุดคือ 750 บาทได้ ดังนั้น ลองคำนวณยอดรวมที่นายจ้างแต่ละเจ้าได้หักไว้ หากเกิน 750 บาทต่อเดือน ก็สามารถขอรับเงินสมทบส่วนที่เกินคืนได้เช่นกัน

ขั้นตอนการขอคืนเงินประกันสังคมที่ส่งเกิน

1. เช็กเอกสารที่ส่งมาจากสำนักงานประกันสังคม

ลองกลับไปค้นตู้ไปรษณีย์ที่บ้านดูว่ามีซองจดหมายจากสำนักงานประกันสังคมส่งมาหรือเปล่า บางคนอาจจะเคยได้รับแล้วแต่ไม่ได้เปิดดูก็ได้นะ ในจดหมายนั้นจะแจ้งว่าทางสำนักงานประกันสังคมได้ตรวจสอบพบจำนวนเงินสมทบที่ชำระเกิน และแจ้งยอดเงินส่วนเกินให้ทราบ

2. กรอกเอกสารที่แนบมา

ในซองจดหมายนั้นจะแนบ เอกสารขอรับเงินคืน มาให้ด้วย ให้เรากรอกข้อความและเซ็นชื่อในเอกสารขอรับเงินคืนฉบับนั้น พร้อมแนบหลักฐาน ได้แก่ รายละเอียดเงินสมทบส่วนที่เกิน และสำเนาสมุดบัญชีฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ (ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารทหารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารธรชาต ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย) อย่าลืมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องด้วยนะ

3. ส่งเอกสารคืน

จัดส่งเอกสารตามข้อ 2 ส่งทางไปรษณีย์ถึง สำนักงานประกันสังคม ที่อยู่ระบุไว้ในเอกสารอยู่แล้ว และให้วงเล็บมุมซองว่า “ขอคืนเงินสมทบ” ทั้งนี้ให้รีบจัดการส่งให้ทัน ภายในเวลาที่ระบุไว้ในคำขอรับเงินคืน โดยปกติแล้วผู้ประกันตนสามารถยื่นคำร้องขอรับเงินสมทบส่วนที่เกินคืนภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้นำส่งเงินสมทบเกิน

สำหรับคนที่ไม่แน่ใจว่าได้ส่งเงินสมทบเกินหรือเปล่า หรือคิดว่าน่าจะส่งเกินแต่ยังไม่ได้รับเอกสารจากทางสำนักงานประกันสังคม สามารถตรวจสอบข้อมูลการส่งเงินสมทบของตนเองได้ที่ สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ หรือจังหวัดที่นายจ้างนำส่งเงินสมทบ หรือโทรศัพท์สายด่วน 1506 (ให้บริการ 24 ชั่วโมง)
อ่านบทความอื่น

Written by

NK