อายุน้อยหนี้บาน! คนรุ่นใหม่ Gen Y หนี้ท่วมหัว เช็คด่วนอยู่ในกลุ่มนี้รึเปล่า?

อายุน้อยหนี้บาน! คนรุ่นใหม่ Gen Y หนี้ท่วมหัว เช็คด่วนอยู่ในกลุ่มนี้รึเปล่า?อายุน้อยหนี้บาน! คนรุ่นใหม่ Gen Y หนี้ท่วมหัว เช็คด่วนอยู่ในกลุ่มนี้รึเปล่า?

สังคมที่แท้จริง คนอายุน้อยไม่ใช่รวยร้อยล้าน แต่คนอายุน้อยมีหนี้เป็นล้าน!

คนรุ่นใหม่ คนเจนวาย หนี้เยอะ คนเจนวายเป็นใคร ?

สถานการณ์การก่อหนี้ยืมสินของคนไทยน่าเป็นห่วงมาก โดยเฉพาะกลุ่มคนเจนวาย หรือคนวัยทำงานในปัจจุบัน สร้างหนี้บัตรเครดิตเยอะสุด หากปัญหาเหล่านี้ไม่ได้รับการแก้ไข จะทำให้ในอีก 15-20 ปีข้างหน้า คนเจนวาย กว่า 5 ล้านคน จะกลายเป็นคนสูงวัยที่หนี้ท่วม เสี่ยงแก่แต่ไม่มีกิน!

husband left in debt

Source: Pixabay

คนไทยทุกวันนี้หนี้เยอะ

ภาวะหนี้สินของคนไทยปัจจุบันนี้ มีข้อมูลน่าสนใจจากสถาบันการศึกษา การเงิน และการธนาคาร มายืนยันมากมาย เริ่มจาก การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พบว่า 5 จังหวัดที่คนมีหนี้มากที่สุด คือ

1. ปทุมธานี

2. กระบี่

3. นนทบุรี

4. ชัยนาท

และ 5. สระบุรี

โดยคนไทยมีหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน ในปี 2017 อยู่ที่ 178,994 บาท

วัยทำงานเป็นหนี้อื้อซ่า

เมื่อเจาะลึกลงมาพบข้อมูลที่น่าตกใจคือ คนที่เป็นหนี้คือ คนรุ่นใหม่ ช่วงวัยเริ่มทำงาน จนถึงอายุ 30 กลางๆ หรือที่เรียกว่า คนเจนวาย โดย ผลสำรวจพฤติกรรมการออมและภาวะหนี้สินประชาชนครึ่งปี 2560 ของ นิด้าโพล และ บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ หรือ เครดิตบูโร ระบุว่า คนไทย 40 ล้านคน เป็นหนี้

โดยเฉพาะกลุ่มเจนวาย หรือ กลุ่มคนที่มีอายุ 22-37 ปี มีหนี้เร็ว ติดหนี้เป็นระยะเวลานาน และ ยอดหนี้สูง ซึ่งหากภาระหนี้สินไม่ลดลง ในที่สุดจะส่งผลต่อชีวิตวัยเกษียณ โดยเฉพาะในกลุ่มหนี้บัตรเครดิตที่มีสัดส่วนสูงถึง 56% ขณะที่สินเชื่อบ้านมีสัดส่วน 53% สินเชื่อรถยนต์มีสัดส่วน 47% และสินเชื่อเงินสดมีสัดส่วน 44%

ดอกเบี้ยบ้าน money lost women finance

คนเจนวาย คือใคร

คนเจนวาย หรือเรียกอีกอย่างว่า คนยุคมิลเลนเนียล สถบันวิจัยชั้นนำทั่วโลกส่วนใหญ่ จะกำหนดว่า คนกลุ่มนี้จะเกิดในช่วงปี 2524-2539 หรืออายุประมาณ 22-37 ปี (นับจากปี 2561)

หนี้เยอะ เพราะเงินถึงมือไว

ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) NIDA เปิดเผยว่า ถ้าเราเข้าสู่สังคมสูงอายุ โดยที่คนไทยยังมีภาระหนี้ในสัดส่วนที่สูง จะทำให้มีปัญหาทางการเงินที่จะลดทอนคุณภาพชีวิต และเข้าสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพต่ำ เพราะต้องแบกภาระหนี้ไปด้วย

ปัจจัยที่ทำให้คนรุ่นเจนวายมีหนี้สูง ฝ่ายเครดิตบูโร วิเคราะห์ว่าเพราะคนวัยนี้มีพฤติกรรมใช้ง่าย จ่ายคล่อง ตัดสินใจเร็ว และเข้าถึงสินเชื่อบัตรเครดิตได้ง่าย ข้อมูลช่วงต้นปี 2560 แสดงผลน่าตกใจว่า คนเจนวาย 5.24 ล้านคน มีหนี้รวมกันสูงถึง 2.13 ล้านล้านบาท พบประวัติผิดนัดชำระหนี้ 1.1 ล้านคน หรือคิดเป็น 21% ของคนที่ติดหนี้ทั้งหมด

ข้อมูลของเครดิตบูโร ยังเจาะลึกไปถึงว่า โดยเฉพาะกลุ่มคนอายุ 29 ปี มีหนี้สินต่อคนอยู่ที่เฉลี่ย 150,000 แสนบาท และในจำนวนนี้ 20% เป็นหนี้เสีย

mental health in the workplace

Source: Shutterstock

อายุน้อยหนี้เป็นล้าน

สุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่เครดิตบูโร กล่าวว่า กลายเป็นว่า คนอายุน้อยไม่ใช่รวยร้อยล้าน แต่ คนอายุน้อยมีหนี้เป็นล้าน หรือ คนอายุน้อยเริ่มเป็นหนี้เร็ว แล้วเป็นหนี้เสียเร็วด้วย พบข้อมูลว่า ในแต่ละปี มีการออกบัตรเครดิตใหม่ประมาณ 2 ล้านใบ 50% ของจำนวนนี้ หรือ 1 ล้านใบ อนุมัติให้คน เจนวาย จึงไม่น่าแปลกใจที่ คนเจนวายมีบัตรเครดิตเฉลี่ยแล้ว 3-4 ใบต่อคน ขณะที่คนเจนวายกว่า 3 ล้านคน ถือบัตรกดเงินสดที่ออกโดยสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร หรือ non-bank (นอน แบงค์)

เป็นหนี้ตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัย

คนรุ่นใหม่ ส่วนหนึ่ง เริ่มเป็นหนี้ตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัย โดยหนึ่งในผู้ใช้เครดิตซึ่งอยู่ในเจนวาย ยอมเปิดเผยข้อมูลการใช้เงินของตัวเองว่า เคยติดอยู่ในกับดักหนี้บัตรเครดิตมาตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยจนเข้าสู่วัยทำงาน รวมเป็นเวลาราวๆ 10 ปี โดยเริ่มต้นจากการถือบัตรเครดิต 3 บัตร และใช้วิธีจ่ายด้วยขั้นต่ำ แต่สุดท้ายพอถึงระยะหนึ่งก็ไม่สามารถจ่ายทัน ต้องรีบปิดบัตรไป และเลือกบัตรที่คิดว่าสามารถใช้ได้จริง

เจ้าตัวยอมรับว่า ระยะแรกที่ได้บัตรใหม่ มีเงินในบัตร ก็รูดใช้จ่ายซื้อของ โดยไม่คิดว่าจะต้องผ่อนจ่ายเท่าไหร่ รายรับรายเดือนจะผ่อนชำระหนี้พอไหม จนผ่านไประยะหนึ่ง เป็นหนี้หนัก เลยฉุกคิดได้ว่า ต้องเลือกแล้วว่า บัตรไหนจำเป็นกับเราจริงๆ

อนาคตของชาติ แก่แต่ไม่มีกิน

หนี้กลุ่มคนเจนวายที่เพิ่มขึ้นทำให้ ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือแบงค์ชาติ แสดงความกังวลและยอมรับว่า ลูกหนี้กลุ่มนี้ เป็นความเปราะบาง ที่อาจส่งผลต่อเศรษฐกิจภาพรวมในอนาคต เพราะคนเจนวายกว่า 3 ล้านคนเป็นหนี้เสีย และตัวเลขนี้ยังพุ่งไม่หยุด ส่งสัญญาณว่า ขณะที่สังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพราะอัตราการเกิดต่ำ ก็มีแนวโน้มว่า เมื่อถึงถึงวัยเกษียณแล้วมีรายได้ไม่พอรายได้ บวกกับเป็นหนี้อีก ก็จะทำให้เกิดภาวะ แก่แต่ไม่มีกิน ที่รุนแรงมากขึ้น

รู้แบบนี้แล้ว คนรุ่นใหม่ที่สะดวกสบายทั้งเรื่องการใช้ชีวิตและหาเงิน ต้องมีสติในการใช้ชีวิตให้มากๆ นะคะ อย่าเผลอหลงในวังวนของ เงินถึงมือไว วัตถุนิยม ข้าวของบางอย่างก็ไม่จำเป็นต้องมี นึกถึงชีวิตวันข้างหน้า ชีวิตบั้นปลายต้องมีเงินเก็บไว้ใช้จ่าย กันด้วยนะคะ

ภาพและข้อมูลมีลิขสิทธิ์เจ้าของโดย บริษัท ทิคเกิ้ลมีเดีย จำกัด ไม่อนุญาตให้คัดลอกข้อมูล และรูปภาพนำไปเผยแพร่ต่อ ไม่ว่าวิธีใดๆ ถ้าฝ่าฝืนทางบริษัทฯจะดำเนินการตามกฎหมาย เว้นแต่ได้มีการขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรกับทางบริษัทฯเรียบร้อยแล้ว

คลิกอ่านเรื่องนี้

แช่แข็งไข่ สาวยุคใหม่แต่งงาน-มีลูกช้า ต้องเตรียมเงินเท่าไหร่

หนี้เสียกยศ. 7 หมื่นล้าน ไร้ทางแก้ ลำบากรุ่นหลัง-คนค้ำประกัน

Got a parenting concern? Read articles or ask away and get instant answers on our app. Download theAsianparent Community on iOS or Android now!