เช็กดอกเบี้ยธนาคาร ปี 2562 เปิดบัญชีธนาคารให้ลูก เทียบอัตรา ดอกเบี้ยเงินฝาก บัญชีออมทรัพย์สำหรับเด็ก

เช็กดอกเบี้ยธนาคาร ปี 2562 เปิดบัญชีธนาคารให้ลูก เทียบอัตรา ดอกเบี้ยเงินฝาก บัญชีออมทรัพย์สำหรับเด็ก

อยากเปิดบัญชีออมเงินเอาไว้เพื่ออนาคตของลูก เลือกธนาคารไหนดี

เช็กดอกเบี้ยธนาคาร ปี 2562 เปิดบัญชีธนาคารให้ลูก เทียบอัตรา ดอกเบี้ยเงินฝาก บัญชีออมทรัพย์สำหรับเด็ก

คุณพ่อคุณแม่ที่อยากสอนให้ลูกรู้จักคุณค่าของเงิน เก็บออมเงินวันนี้เพื่อเป็นเศรษฐีวันหน้า พาลูกไป เปิดบัญชีธนาคาร บัญชีออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากประจำ แต่ยังไม่แน่ใจว่า ธนาคารไหนให้ดอกเบี้ยดีที่สุด ดอกเบี้ยเงินฝาก ให้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ Asian Money Guide Thailand มีคำแนะนำมาฝากค่ะ

เช็กอัตรา ดอกเบี้ยเงินฝาก บัญชีออมทรัพย์ ฝากประจำ

ดอกเบี้ยเงินฝาก

1. ธนาคารกรุงไทย : 0.50% - 1.00% ต่อปี

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์ (Krungthai Kids Savings) 

(ข้อมูลวันที่ 25 ธ.ค. 2561)

 1. เปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชี อายุไม่เกิน 15 ปีบริบูรณ์
 2. จำนวนเงินเปิดบัญชี ขั้นต่ำ 2,000 บาท ฝากครั้งต่อไปไม่จำกัดจำนวนเงินฝาก จำนวนเงินฝากสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
 3. พิเศษ! เมื่อมียอดเงินฝากมากกว่ายอดเงินถอนในเดือนนั้น จะได้รับโบนัส 100% ของยอดดอกเบี้ยที่ได้รับ รวมดอกเบี้ยและโบนัสเท่ากับ 1.00% ต่อปี
 4. ฝาก /ถอน/ โอน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 5. ไม่จำเป็นต้องฝากต่อเนื่องกันทุกเดือน
 6. เมื่อลูกค้าอายุครบ 15 ปี บริบูรณ์ ธนาคารจะปรับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์ เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ปกติ โดยเงื่อนไขจะเป็นไปตามบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ปกติของธนาคาร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ www.contactcenter.ktb.co.th หรือ Call Center 0-2111-1111

ดอกเบี้ยเงินฝาก

2. ธนาคารกรุงศรี 1.9% และ 2.2% ต่อปี

เงินฝากประจำออมเพื่อลูก (ประจำรายเดือนปลอดภาษี)

(ข้อมูลวันที่ 4 ธ.ค. 2561)

 1. เปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชี อายุไม่เกิน 19 ปีบริบูรณ์
 2. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท ต้องฝากทุกเดือน เดือนละเท่าๆ กัน
 3. ไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
 4. มีระยะเวลาการฝากให้เลือก 2 แบบ
  - แบบ 24 เดือน เงินฝากสูงสุดต่อเดือน ไม่เกิน 25,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 1.90
  - แบบ 36 เดือน เงินฝากสูงสุดต่อเดือน ไม่เกิน 16,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 2.20

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ธนาคารกรุงศรี ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ www.krungsri.com หรือ Call Center 1572

ดอกเบี้ยเงินฝาก

3. ธนาคารกรุงเทพ 2.25% ต่อปี

บัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี-บัวหลวงคิดส์

(เริ่มใช้ตั้งแต่ 3 ม.ค. 2561)

 1. ฝากได้ตั้งแต่แรกเกิด จนถึงอายุ 14 ปีบริบูรณ์
 2. อัตราดอกเบี้ย 2.25 % ต่อปี สำหรับระยะเวลาการฝาก 24 เดือน
 3. เป็นบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี
 4. ช่วงเงินฝากที่เลือกตั้งแต่ 500-25,000 บาท และมีจำนวนเงินฝากสูงสุดในบัญชีไม่เกิน 600,000 บาท
 5. ฝากได้สะดวกทั้งที่สาขาธนาคาร หรือผ่านเครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ บริการบัวหลวงโฟน บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง หรือบริการโอนเงินตามคำสั่ง (Standing Order Service)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ www.bangkokbank.com หรือ Call Center 1333

ดอกเบี้ยเงินฝาก

4. ธนาคารไทยพาณิชย์ : 1.70% - 1.95% ต่อปี

(เริ่มใช้ตั้งแต่ 18 ม.ค. 2562)

บัญชีเงินฝากประจำ สมาร์ทคิดส์ 24 เดือน 1.70-1.95%

 1. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท
 2. ผู้ฝากจะต้องเปิดบัญชีเงินฝากระยะยาว สมาร์ทคิดส์ 24 เดือน ควบคู่กับการเปิดบัญชีเงินฝากประจํา สมาร์ทคิดส์ 24 เดือน
 3. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับเงินฝากตามระยะเวลาการฝากของเงินฝากแต่ละรายการในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา สมาร์ทคิดส์ 24 เดือน ตามประกาศของธนาคารเรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

บัญชีเงินฝากระยะยาว สมาร์ทคิดส์ 24 เดือน 1.95%

 1. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท (ทวีคุณทุก 500 บาท)
 2. ผู้ฝากจะต้องเปิดบัญชีฝากประจํา สมาร์ทคิดส์ 24 เดือน ควบคู่กับการเปิดบัญชีเงินฝากระยะยาว สมาร์ทคิดส์ 24 เดือน
 3. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสําหรับเงินฝากระยะยาว สมาร์ทคิดส์ 24 เดือน ตามประกาศของธนาคารเรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
 4. กรณีที่ผู้ฝากฝากเงินครบกําหนดการฝาก และปฏิบัติตามเงื่อนไขของผู้มีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากระยะยาวตามข้อกําหนดของกรมสรรพากร ผู้ฝากจะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายสําหรับดอกเบี้ยเงินฝาก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ www.scb.co.th หรือ Call Center 0-2777-7777

ดอกเบี้ยเงินฝาก

5. ธนาคารออมสิน : 2.25% ต่อปี

เงินฝากประจำ 36 M Plus

 1. สำหรับบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป เป็นบัญชีร่วมของผู้เยาว์และบิดาหรือมารดา
 2. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท ฝากเพิ่มไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
 3. ต้องฝากครบ 36 เดือน
 4. รับดอกเบี้ยทบต้นทุก 12 เดือน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ธนาคารออมสิน ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ www.gsb.or.thหรือ Call Center 1115

ดอกเบี้ยเงินฝาก

6. ธนาคารกสิกรไทย : 2.50% ต่อปี

(ข้อมูลวันที่ 5 ม.ค. 2562)

บัญชีเงินฝากทวีทรัพย์

 1. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท
 2. ฝากในจำนวนเท่ากันทุกเดือน ติดต่อกัน 24 เดือน
 3. บุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป บิดาหรือมารดาสามารถเปิดบัญชีเพื่อบุตรผู้เยาว์ที่อายุต่ำกว่า 15 ปี
 4. ขาดการฝากได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการฝาก
 5. ได้รับดอกเบี้ยในร้อยละ 2.5 ต่อปี และได้รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ www.kasikornbank.com หรือ Call Center 0-2888-8888

เช็กดอกเบี้ยธนาคาร ปี 2562 เปิดบัญชีธนาคารให้ลูก เทียบอัตรา ดอกเบี้ยเงินฝาก บัญชีออมทรัพย์สำหรับเด็ก

7. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ : 1-1.55% ต่อปี

(เปิดบัญชีได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562)

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ NEW GEN

 1. สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี
 2. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท
 3. ฝากถอนได้ตลอดเวลา ที่ ธอส. ทุกสาขา
 4. อัตราดอกเบี้ยจากเงินฝากคงเหลือ (อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงไปได้ตาม ประกาศธนาคาร)
  เงินฝากคงเหลือต่ำกว่า 100,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 1.00% ต่อปี
  เงินฝากคงเหลือ 100,000 - 1,000,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 1.55% ต่อปี
  เงินฝากคงเหลือมากกว่า 1,000,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 1.00% ต่อปี
  กรณีที่เงินฝากคงเหลือเกิน 1,000,000 บาท เนื่องจากได้รับการจ่ายดอกเบี้ย จะได้รับอัตราดอกเบี้ย 1.55% ต่อปีด้วย (สำหรับการจ่ายดอกเบี้ย 1 ปี เท่านั้น)
 5. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง งดเว้นการบวกอัตราดอกเบี้ยพิเศษเพิ่มเติม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ www.ghbank.co.th หรือ Call Center 0-2645-9000

ภาพและข้อมูลมีลิขสิทธิ์เจ้าของโดย บริษัท ทิคเกิ้ลมีเดีย จำกัด ไม่อนุญาตให้คัดลอกข้อมูล และรูปภาพนำไปเผยแพร่ต่อ ไม่ว่าวิธีใดๆ ถ้าฝ่าฝืนทางบริษัทฯจะดำเนินการตามกฎหมาย เว้นแต่ได้มีการขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรกับทางบริษัทฯเรียบร้อยแล้ว

บทความอื่นๆ

ค่าเทอมลูก ส่งลูกเรียนหนังสือ เก็บเงินเท่าไร วางแผนอย่างไร

เชื่อแม่แล้วได้ดี! 8 วิธีแม่สอนลูก บริหารเงิน ได้ผลจริงตลอดกาล!

4 ตรรกกะวิบัติ นิสัยการใช้เงิน ที่พ่อแม่ชอบสั่งสอนลูก

จ่ายแน่นอน! เงินสงเคราะห์บุตร 600 บาท รับเงินย้อนหลังตามประกาศราชกิจจาฯ

Written by

NK