ดอกเบี้ย เงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน ธนาคารไหนให้ดอกเบี้ยสูงสุด

ดอกเบี้ย เงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน ธนาคารไหนให้ดอกเบี้ยสูงสุด

อยากฝากเงินแบบประจำเพราะได้ดอกเบี้ยดีกว่าแบบออมทรัพย์ แล้วจะฝากธนาคารไหนดี

ดอกเบี้ย เงินฝากประจำปลอดภาษี ธนาคารไหนให้สูงสุด 

การฝากเงินเข้าบัญชีเท่ากันทุกเดือน ช่วยให้คุณมีเงินก้อน มีเงินเก็บ ออมเงินอย่างได้ผล ซึ่งถ้าหากอยากได้ดอกเบี้ยสูง แนะนำให้เลือกฝากเงินแบบปลอดภาษี ฝากขั้นต่ำ 500 บาท ครบ 2 ปี มีเงินเก็บ 12,000 บาท แถมดอกเบี้ยอีกต่างหาก ก่อนอื่นมาดูกันว่า ดอกเบี้ย เงินฝากประจำปลอดภาษี ให้เท่าไร การฝากเงินแบบ ฝากประจำปลอดภาษี มีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง

เงื่อนไขและ ดอกเบี้ย เงินฝากประจำปลอดภาษี

  1. มีระยะเวลาฝากเงินหลายแบบ เช่น 24 เดือน / 48 เดือน / 60 เดือน แล้วแต่ธนาคาร
  2. ฝากครบตามเวลาที่กำหนดจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูงกว่าเงินฝากประจำทั่วไป
  3. ได้รับยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
  4. ต้องฝากเงินจำนวนเท่า ๆ กัน เดือนละ 1 ครั้ง (ขาดฝากได้ไม่เกิน 2 ครั้ง)
  5. หากมีการถอนหรือปิดบัญชีก่อน 3 เดือน จะไม่ได้รับดอกเบี้ย
  6. สามารถเปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น (รวมบัญชีประเภทเดียวกันนี้ทุกธนาคาร)

เห็นเงื่อนไขแล้วคิดว่าไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะ คนที่มีรายได้น้อยก็สามารถฝากได้ ถ้ามีวินับและความตั้งใจจริงที่จะเก็บออมค่ะ เรามาดูกันต่อเลยว่า ธนาคารไหน ให้ดอกเบี้ยเท่าไรกันบ้าง (ข้อมูล เดือนมกราคม 2562)

ดอกเบี้ย เงินฝากประจำปลอดภาษี

ดอกเบี้ย เงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน

1. ธนาคารธนชาต 2.60%

- ฝากเงินขั้นต่ำ 300 บาท ฝากสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท (โดยจำนวนที่ฝากจะต้องทวีคูณช่วงละ 100 บาท)
- ฝากเท่ากันทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง
- ต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อรับการโอนเงินต้นและดอกเบี้ย
- อัตราดอกเบี้ยลอยตัว (Floating Rate) เปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศธนาคาร
- หากขาดฝากเกิน 2 ครั้ง และยังคงฝากต่อจนครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์มีระดับ สำหรับบุคคลธรรมดา วงเงินฝากต่ำสุด ตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง และหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของดอกเบี้ยเงินฝากนั้นด้วย

ข้อมูลตามประกาศธนาคารธนชาต อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ณ วันที่ 14 มกราคม 2562 คลิก

2. ธนาคารไทยพาณิชย์ 2.50% (มีสมุดคู่ฝาก) และ 2.60% (ไม่มีสมุดคู่ฝาก)

- จำนวนเงินฝากต่อเดือนขั้นต่ำ 500 บาท สูงสุด 25,000 บาท (กรณีขอรับสิทธิ์ในการยกเว้นภาษี)
- จำนวนเงินฝากต่อเดือนขั้นต่ำ 500 บาท สูงสุด 900,000 บาท (กรณีไม่ขอรับสิทธิ์ในการยกเว้นภาษี)
- หากฝากมากกว่าเดือนละ 1,000 บาท สามารถเพิ่มได้ขั้นละ 500 บาท เช่น 1,500 บาท
- ต้องฝากเท่ากันทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง
- ขาดฝากได้ไม่เกิน 2 งวด หากเกิน 2 งวดจะไม่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษี
- บัญชีไม่เคลื่อนไหวติดต่อกัน หรือขาดการนำส่งเกินกว่า 4 งวด จะต้องปิดบัญชี
- วันที่ครบกําหนดการจ่ายดอกเบี้ย จะนับจากวันที่ฝากงวดสุดท้ายไปอีก 1 เดือน

ข้อมูลตามประกาศธนาคารไทยพาณิชย์ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ณ วันที่ 11 มกราคม 2562 คลิก

3. ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)  2.55%

- เงินนำฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท ฝากสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท
- ฝากเป็นจำนวนเต็มหลัก 500 บาทเท่านั้น เช่น 1,500 บาท 3,000 บาท 10,500 บาท
- ฝากเงินเดือนละ 1 ครั้ง จำนวนเงินเท่ากับยอดเงินฝากเมื่อเปิดบัญชี
- หากขาดส่งเกิน 2 ครั้ง ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามจำนวนวันที่ฝากจริงในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไปตามประกาศธนาคาร ณ วันที่ทำการเปิดบัญชี และจะหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 15
- วันที่ครบกำหนดระยะเวลาการฝากให้นับจากวันที่เปิดบัญชีไปอีก 24 เดือน โดยนับวันชนวัน เดือนชนเดือน

ข้อมูลตามประกาศธนาคารไอซีบีซี (ไทย) อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ณ วันที่ 21 มกราคม 2561 คลิก

4. ธนาคารกสิกรไทย 2.50%

- จำนวนเงินรับฝาก 500-25,000 บาท
- ต้องฝากทุกเดือนติดต่อกัน เดือนละ 1 ครั้ง และมีจำนวนเงินฝากเท่ากันทุกเดือน
- ขาดการฝากได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการฝาก
- หากขาดการฝากตั้งแต่ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป ธนาคารจะไม่รับฝากเงินฝากทวีทรัพย์ในงวดที่เหลือต่อไป และจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

ข้อมูลตามประกาศธนาคารกสิกรไทย อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ณ วันที่ 5 มกราคม 2562 คลิก

ดอกเบี้ย เงินฝากประจำปลอดภาษี

5. ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย 2.50%

- จำนวนเงินนำฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท ฝากสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท
- ต้องฝากติดต่อกันทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง และมีจำนวนเงินฝากเท่ากันทุกเดือน
- หากฝากส่งเกิน 2 งวด แต่นำเงินฝากครบ 24 งวด จะยังได้รับอัตราดอกเบี้ยฝากปลอดภาษี แต่ไม่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษี

ข้อมูลตามประกาศธนาคารไทยเครดิต อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 คลิก

6. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  2.50%

- จำนวนเงินนำฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท ฝากสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท
- ต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เพื่อผูกบัญชีรองรับการโอนต้นเงินและดอกเบี้ย
- หากขาดฝากเกิน 2 ครั้ง จะถูกออกจากโครงการ โดยได้รับดอกเบี้ยเท่ากับเงินฝากออมทรัพย์ตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีเงินฝากและหักภาษี ณ ที่จ่าย

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

7. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 2.50%

- เป็นบัญชีเงินฝากประจำสะสมทรัพย์ ดอกเบี้ย 1.5% แต่จะได้เพิ่มอีก 1% เมื่อฝากครบ 2 ปี เท่ากับจะได้ดอกเบี้ย 2.5% ต่อปี
- จำนวนเงินนำฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท ฝากสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท
- ฝากเท่ากันทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง จำนวนเท่ากับตอนเปิดบัญชี
- หากขาดฝากเดือนใด สามารถนำฝากในเดือนถัดไปรวมกัน 2 งวดได้
- สำหรับการฝากครั้งสุดท้าย (งวดที่ 24) ไม่ผ่อนผันให้ขาดฝาก และสามารถฝากเงินงวดสุดท้ายได้จนถึง 1 วันก่อนครบกำหนดฝาก
- หากมีบัญชีเงินฝากประจำสินเคหะอยู่ จะไม่สามารถเปิดบัญชีเงินฝากประจำสะสมทรัพย์ได้
- ต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ปกติ เพื่อรับดอกเบี้ยรายเดือน

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

8. ธนาคารยูโอบี 2-2.50%

  • จำนวนเงินฝาก 1,000 บาท แต่ไม่ถึง 10,000 บาท : ดอกเบี้ย 2%
  • จำนวนเงินฝากตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 25,000 บาท : ดอกเบี้ย 2.25%
  • จำนวนเงินฝาก 25,000 บาทต่อเดือน : ดอกเบี้ย 2.50%

- เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท โดยยอดเงินฝากรวมกันแล้วไม่เกิน 600,000 บาท
- ฟรี ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล วงเงินค่าสินไหมทดแทนไม่เกิน 1.15 ล้านบาท หรือ 2 เท่าของจำนวนเงินส่วนที่เหลือที่ผู้ฝากจะต้องฝากต่อจนครบระยะเวลาฝาก (แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า)
- หากขาดฝากเกิน 2 งวด จะไม่ได้รับการยกเว้นภาษี และจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคาร
- หากขาดฝากเกิน 2 งวด จะไม่ได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ
- กรณีผู้ฝากเงินอายุน้อยกว่า 15 ปี หรือมากกว่า 70 ปี ณ วันที่ประสบอุบัติเหตุ จะได้รับค่าสินไหมทดแทน 70% ของวงเงินคุ้มครอง

ข้อมูลตามประกาศธนาคารยูโอบี อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ณ วันที่ 2 มกราคม 2562 คลิก

ดอกเบี้ย เงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน ส่วนมากจะอยู่ที่ 2.5% ยิ่งฝากมากก็ยิ่งมีเงินดอกเบี้ยมากตามไปด้วยค่ะ ฝากเงินแค่ 2 ปี ก็อาจมีเงินแสนอยู่ในบัญชีได้แล้ว อย่างไรก็ตาม อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไข อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตนะคะ แนะนำให้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ธนาคารอีกครั้งค่ะ

บทความอื่น

ดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อบ้าน เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน ธนาคารไหนดีที่สุด

เช็กดอกเบี้ยธนาคาร ปี 2562 เปิดบัญชีธนาคารให้ลูก เทียบอัตรา ดอกเบี้ยเงินฝาก บัญชีออมทรัพย์สำหรับเด็ก

รีวิว ฝากเงินในเซเว่น 7-11 บาทเดียวก็ฝากได้ ไม่ต้องใช้บัตร ATM

Written by

NK