5 พรรคน่าจับตามอง! เลือกตั้ง 2562 นโยบายด้านการศึกษา เพื่อเด็กและเยาวชน

5 พรรคน่าจับตามอง! เลือกตั้ง 2562 นโยบายด้านการศึกษา เพื่อเด็กและเยาวชน5 พรรคน่าจับตามอง! เลือกตั้ง 2562 นโยบายด้านการศึกษา เพื่อเด็กและเยาวชน

นโยบายด้านการศึกษา เป็นประเด็นสำคัญมากในการเลือกตั้งทุกยุคสมัย เพราะยิ่งสนับสนุนให้เด็กมีความรู้ความสามารถมากเท่าไร ประเทศชาติก็ยิ่งมีโอกาสพัฒนาไปได้ไกลมากเท่านั้น 

ใครที่กำลังวางแผนจะมีลูกหรือกำลังมีลูกเล็กอยู่ตอนนี้ ย่อมหวังว่าลูกจะเติบโตอย่างมีคุณภาพ มีงานทำ ตำแหน่งสูง ๆ ได้เงินเดือนเยอะ ๆ และมีชีวิตสุขสบายในอนาคตใช่ไหมคะ ลองมาดู นโยบายด้านการศึกษา สำหรับเด็กและเยาวชน กันบ้างดีกว่า พรรคการเมืองไหน อยากจะทำอะไร เพื่อสนับสนุนเด็ก ๆ ซึ่งจะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติบ้าง มาดูกันค่ะ

นโยบายด้านการศึกษา

พรรคพลังประชารัฐ

ทางพรรคพลังประชารัฐเอาจริงกับการแก้ปัญหาหนี้ค้างชำระ กยศ. และสร้างหลักประกันการศึกษา เพื่อให้เด็กได้เรียนอย่างภาคภูมิ วางระบบให้ชุมชนเป็นผู้ดูแลระบบการศึกษาแทนกระทรวงตามแนวคิด "บ้าน วัด โรงเรียน" รวมถึงผลักดันให้มหาวิทยาลัยเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน เพื่อส่งเสริมระบบการเรียนการสอนแก่โรงเรียน ครู และเด็กเยาวชน

พรรคประชาธิปัตย์ 

เน้นคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย โดยพัฒนาหลักสูตร เน้นการคิดเป็นหลัก เพิ่มปริมาณครูปฐมวัย ศูนย์เด็กเล็ก และให้โรงเรียนอนุบาลมีครูชาวต่างชาติเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ ผลักดันให้มีการกระจายอำนาจให้อิสระโรงเรียนในการใช้งบประมาณ สนับสนุนอาหารเช้า-กลางวันฟรี ระดับอนุบาลถึง ม.ต้น นโยบายเรียนฟรีจนถึง ปวส. โดยให้เอกชนเข้ามาร่วมกำหนดหลักสูตรปวส. และหากบริษัทเอกชนรับเด็กเข้าฝึกงานจะสามารถลดหย่อนภาษีได้

พรรคเพื่อไทย

เพิ่มงบประมาณให้การศึกษาขั้นปฐมวัย เช่น ให้เงินค่าเลี้ยงดูเด็กเล็กที่มีฐานะยากจน มากกว่า 1,000 บาท พัฒนาศูนย์เด็กเล็กอัจฉริยะ 20,000 แห่งทั่วประเทศ และ One-Laptop-per Child หรือหนึ่งแล็ปท็อปต่อเด็กหนึ่งคน เรียนฟรี 15 ปี จัดให้มีกองทุนกู้ยืม "เรียนก่อนผ่อนทีหลัง" นโยบายคืนครู การปรับปรุงโครงสร้างของหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัย เน้นการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ให้เด็กไทยสื่อสารได้ 3 ภาษา (ไทย อังกฤษ และจีน) ผ่านครูเจ้าของภาษา และต่อยอดทักษะภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้นผ่านโครงการหนึ่งอำเภอสองภาษา

พรรคอนาคตใหม่

ยกระดับคุณภาพห้องเรียน 17,000 แห่งทั่วประเทศ ทั้งอุปกรณ์การเรียน หนังสือเรียน ห้องสมุด WiFi ฟรี ให้สวัสดิการอาหารกลางวันฟรี ตั้งแต่อนุบาลจนถึง ม.ปลาย โดยจัดให้มีนักโภชนาการ 1 คนต่อ 1 เขตการศึกษา นโยบายคืนครูให้นักเรียนโดยยุบโครงสร้างและโครงการที่ไม่จำเป็นออกไป ปรับหลักสูตรระดับประถมศึกษา ลดการท่องจำ เน้นสร้างทักษะชีวิต ส่วนหลักสูตรระดับมัธยมจะลดวิชาหลักแล้วเพิ่มวิชาเลือก เน้นทักษะอาชีพ และสนับสนุนให้เด็กฝึกงานตั้งแต่มัธยมต้น โดยให้ได้รับค่าตอบแทนอย่างยุติธรรม รวมไปถึง ให้นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ร่วมกันออกแบบหลักสูตรการศึกษาด้วย

พรรคชาติไทยพัฒนา

ผลักดันเรื่อง เรียนฟรี โดยลูกหลานชาวเกษตรกรสามารถเรียนฟรีได้จนถึงระดับปริญญาตรี เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการเกษตรอย่างต่อเนื่อง และจัดให้มีการเรียนฟรีในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดหาทุนการศึกษาเพื่อให้สามารถเข้าสู่ระบบการศึกษาที่สูงขึ้น กระจายงบและอำนาจลงไปยังชุมชน เพื่อร่วมกันกำกับการบริหารงบประมาณ และการจัดหลักสูตรการศึกษาให้เหมาะสมกับผู้เรียนในทุกด้าน โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้สำหรับกลุ่มบุคคลพิเศษ เช่น ผู้พิการ หรือผู้มีปัญญาเลิศ

สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังคิดว่าจะสนับสนุนให้ลูกเรียนสาขาวิชาไหนดี อาชีพไหนเงินเดือนสูง ไม่มีตกงาน ลองมาดูข้อมูลอัปเดตรายได้ของแต่ละอาชีพ ในปี 2019 จะได้วางแผนอนาคตให้ลูกได้ดียิ่งขึ้นค่ะ

อ่านบทความอื่น

นโยบายเพื่อแม่ท้อง 3 พรรค เลือกตั้งปี 62 เพิ่มสิทธิวันลาคลอด ช่วยเงินค่าเลี้ยงลูก

ถอดแนวคิดจากพระจริยวัตร ทูลกระหม่อมหญิงฯ เจ้าหญิงของคนไทย

เป็นนายก เงินเดือนเท่าไหร่ เปิดโผ เงินเดือนนายก ทั่วอาเซียน จริงมั๊ยนายกไทยเงินเดือนน้อยสุด

Got a parenting concern? Read articles or ask away and get instant answers on our app. Download theAsianparent Community on iOS or Android now!