นโยบายเพื่อแม่ท้อง 3 พรรค เลือกตั้งปี 62 เพิ่มสิทธิวันลาคลอด ช่วยเงินค่าเลี้ยงลูก

นโยบายเพื่อแม่ท้อง 3 พรรค เลือกตั้งปี 62 เพิ่มสิทธิวันลาคลอด ช่วยเงินค่าเลี้ยงลูกนโยบายเพื่อแม่ท้อง 3 พรรค เลือกตั้งปี 62 เพิ่มสิทธิวันลาคลอด ช่วยเงินค่าเลี้ยงลูก

เรื่องการเมืองกำลังเข้มข้น น่าติดตาม คนเป็นพ่อแม่มาดูกันหน่อยว่า พรรคการเมืองไหนบ้าง ที่มีแนวคิดสนับสนุนเด็กและเยาวชน คนท้อง

คุณแม่ ๆ ที่จะไปใช้สิทธิหย่อนบัตรเลือกตั้ง ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ รู้หรือเปล่าคะว่า นอกจากนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาเด็ก ที่พรรคการเมืองต่างให้ความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ แล้ว หลายพรรคยังมี นโยบายเพื่อแม่ท้อง สนับสนุนค่าใช้จ่ายเลี้ยงดูลูกให้กับคุณแม่ด้วย

นโยบายเพื่อแม่ท้อง 3 พรรค เพิ่มวันลาคลอด ช่วยเงินค่าเลี้ยงลูก

นโยบายเพื่อแม่ท้อง

นโยบาย "มารดาประชารัฐ" พรรคพลังประชารัฐ

พรรคพลังประชารัฐ ออกนโยบายเน้นให้ความรู้เด็กและเยาวชนหญิงในเรื่องท้องก่อนแต่ง หรือการป้องกันการข่มขืน มีกองทุนสำหรับผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม รวมไปถึงจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อนหรืออายุ 3 เดือนขึ้นไป สำหรับแม่ท้องจะมอบเงินช่วยเหลือ เดือนละ 3,000 บาท นาน 9 เดือน เป็นเงิน 27,000 บาท ช่วยค่าคลอด 10,000 บาท ช่วยค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กเดือนละ 2,000 บาท ตั้งแต่เกิดจนมีอายุครบ 6 ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 181,000 บาทต่อเด็ก 1 คน

นอกจากนี้ยังดูแลแม่ในเรื่อง เพิ่มเวลาดูแลบุตร ผู้ปกครองสามารถลาป่วยในสิทธิของตนเองโดยใช้ใบรับรองแพทย์ของลูกที่ป่วยแทนได้ พ่อลาไปช่วยเลี้ยงลูกได้ไม่เกิน 30 วัน โดยที่นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้าง จัดหาสถานที่รับเลี้ยงเด็กในที่ทำงาน หรือในชุมชนที่ได้มาตรฐาน พัฒนาศูนย์คุณภาพเด็กเล็กทั่วประเทศ จัดการดูแลปัญหาภาวะขาดสารอาหารเฉพาะอย่าง

นโยบาย "เกิดปั๊บรับเงินแสน" พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์ก็ให้ความสำคัญกับอนาคตของเด็กไทยตั้งแต่แรกเกิดเช่นกัน โดยจะให้เงินเด็กแรกเกิด 5,000 บาท พร้อมค่าเลี้ยงดูบุตรตั้งแต่อายุ 0 - 8 ปี เป็นเงิน 1,000 บาทต่อเดือน ให้สิทธิ์แม่ลาคลอดได้ 6 เดือน

ส่วนเรื่องคุณภาพการศึกษาของเด็กปฐมวัย จะมีการพัฒนาหลักสูตรเน้นการคิด เพิ่มปริมาณครูปฐมวัย ศูนย์เด็กเล็ก และให้โรงเรียนอนุบาลมีครูชาวต่างชาติเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ ผลักดันให้มีการกระจายอำนาจ ให้อิสระกับโรงเรียนในการใช้งบประมาณ สนับสนุนอาหารเช้า-กลางวันฟรี ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น รวมไปถึงนโยบาย เรียนฟรีจนถึงระดับ ปวส.

นโยบายเพื่อสนับสนุนแม่และเด็ก พรรคอนาคตใหม่

พรรคอนาคตใหม่ มีแนวคิดเพิ่มสิทธิลาคลอดของแม่เป็น 180 วัน ให้ค่าเลี้ยงดูบุตร 0 - 6 ปี จำนวนเงิน 1,200 บาทต่อเดือน ให้พ่อใช้สิทธิลาคลอดไปช่วยแม่เลี้ยงลูกได้ รวมถึงมอบเงินอุดหนุนเยาวชนอายุ 18 - 22 ปี จำนวน 2,000 บาทต่อเดือน พร้อมนโยบายยกระดับคุณภาพห้องเรียน 17,000 แห่งทั่วประเทศ ทั้งอุปกรณ์การเรียน หนังสือเรียน ห้องสมุด WiFi ฟรี นอกจากนี้ ยังจะให้สวัสดิการอาหารกลางวันฟรี ตั้งแต่อนุบาลจนถึง ม.ปลาย โดยจัดให้มีนักโภชนาการ 1 คนต่อ 1 เขตการศึกษา และนโยบายคืนครูให้นักเรียน ด้วยวิธีการยุบโครงสร้างและโครงการที่ไม่จำเป็นออกไป

นอกจากนโยบายข้างต้นแล้ว ยังมีนโยบายจากพรรคอื่น ๆ ที่สนับสนุนเรื่องการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนด้วย โดยคุณพ่อคุณแม่สามารถติดตามรายละเอียดต่าง ๆ ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์แต่ละพรรคกันได้ตามสะดวกค่ะ

อ่านบทความอื่น

5 พรรคน่าจับตามอง! เลือกตั้ง 2562 นโยบายด้านการศึกษา เพื่อเด็กและเยาวชน

ถอดแนวคิดจากพระจริยวัตร ทูลกระหม่อมหญิงฯ เจ้าหญิงของคนไทย

เป็นนายก เงินเดือนเท่าไหร่ เปิดโผ เงินเดือนนายก ทั่วอาเซียน จริงมั๊ยนายกไทยเงินเดือนน้อยสุด

Got a parenting concern? Read articles or ask away and get instant answers on our app. Download theAsianparent Community on iOS or Android now!

img
Written by

asianmoneyguide