จ่ายภาษีน้อยลงได้อีก! แค่ซื้อกองทุน LTF ก็ได้สิทธิ์ ลดหย่อนภาษี

จ่ายภาษีน้อยลงได้อีก! แค่ซื้อกองทุน LTF ก็ได้สิทธิ์ ลดหย่อนภาษีจ่ายภาษีน้อยลงได้อีก! แค่ซื้อกองทุน LTF ก็ได้สิทธิ์ ลดหย่อนภาษี

พอใกล้ถึงสิ้นปี หลายคนเริ่มมองหากองทุน LTF เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี อย่าลืมอ่านเงื่อนไขให้เข้าใจก่อนว่า สามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้เท่าไรบ้าง และระยะเวลาที่ต้องถือนานแค่ไหน 

พอถึงปลายปีแล้ว มนุษย์เงินเดือนที่มีรายได้ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษี พอลองคำนวณเงินที่ต้องจ่ายแล้วแทบตกเก้าอี้! ต้องหาวิธี ลดหย่อนภาษี เท่าที่จะทำได้ หนึ่งในนั้นก็คือการซื้อกองทุน LTF

LTF ชื่อเต็มคือ Long Term Equity Fund หรือ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นไม่น้อยกว่า 65% ของมูลค่ากองทุน เหตุผลในการจัดตั้งกอง LTF ขึ้นมานั้นเพื่อช่วยเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในตลาดหุ้นระยะยาว ทำให้ตลาดหุ้นมีสภาพคล่องและมีเสถียรภาพมากขึ้น โดยการให้สิทธิลดหย่อนภาษีเป็นแรงจูงใจกับผู้ลงทุน ซึ่งนอกจากสามารถนำไปใช้ ลดหย่อนภาษี ได้แล้ว ยังยกเว้นกำไรตอนขายได้อีกด้วย

สิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่ผู้ลงทุนจะได้รับ

1. ลดหย่อนภาษีในปีที่ซื้อ โดยสามารถนำมาเป็นค่าลดหย่อนได้เท่ากับที่จ่ายไปจริง แต่ต้องไม่เกิน 15% ของ เงินได้ที่เสียภาษี และไม่เกิน 500,000 บาท

2. กำไรที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน (Capital Gain) ได้ร้บการยกเว้นภาษีเงินได้ ทั้งนี้ หากมีการลงทุนเกิน 15% ของเงินได้ หรือเกิน 500,000 บาท เมื่อขายคืนหน่วยลงทุนแล้วมีกำไรขึ้นมา ผู้ลงทุนจะต้องนำกำไรที่ได้ นับเฉพาะเงินลงทุนส่วนเกิน ไปรวมคำนวณเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วย

ลดหย่อนภาษี

มนุษย์เงินเดือน ควรซื้อ LTF เท่าไร?

เราสามารถซื้อ LTF ได้สุงสุด 15% ของรายได้รวม และยอดรวมไม่เกิน 500,000 บาท

ยกตัวอย่าง เงินเดือน 30,000 บาท x 12 เดือน เท่ากับมีรายได้ปีละ 360,000 บาท จะสามารถซื้อกองทุน LTF ได้สูงสุด 15% เท่ากับ 360,000 x 0.15 = 54,000 บาท

LTF ลดหย่อนได้เท่าไร? 

ตัวอย่าง นางสาวอิงอิง มีรายได้ 3 ส่วน

  1. เงินเดือน 2,500,000 บาท
  2. รายได้เงินปันผล 200,000 บาท (ถูกหัก ณ ที่จ่ายไว้ 10% จากบริษัทที่ต้องเสียภาษี 20%)
  3. ดอกเบี้ยรับจากธนาคารพาณิชย์ 400,000 บาท (ถูกหัก ณ ที่จ่าย 15%)

กรณีไม่นำรายได้เงินปันผลและรายได้ดอกเบี้ยมาเสียภาษีตอนสิ้นปี

เงินได้ที่เสียภาษี = 2,500,000 + 200,000 บาท + 400,000  = 3,100,000 บาท

สามารถลดหย่อนได้ = 3,100,000 x 15% = 465,000 บาท

กรณี นำรายได้เงินปันผลและรายได้ดอกเบี้ยมาเสียภาษีตอนสิ้นปี

เงินได้ที่เสียภาษี = 2,500,000 + 200,000 บาท + 50,000 (เครดิตปันผล) + 400,000 = 3,150,000 บาท

สามารถลดหย่อนได้ = 3,150,000 x 15% = 472,500 บาท

กำไรจากการขาย LTF

เมื่อถือกองทุน LTF ครบ 7 ปีปฎิทิน จะได้รับการยกเว้นภาษี แต่ "เงินปันผล" ที่จ่ายจากกองทุน LTF ไม่ได้รับยกเว้น เพราะเป็น "เงินได้ประเภทที่ 8" ซึ่งถ้าทำผิดเงื่อนไข สิ่งที่ต้องนำไปยื่นเป็นเงินได้ประเภทที่ 8 ก็จะมีทั้ง กำไรจากการขายกองทุน และเงินปันผล

LTF เหมาะกับใคร?

กองทุน LTF เหมาะสำหรับคนทุกกลุ่มที่ต้องการลงทุนในหุ้นระยะยาว โดยเฉพาะบรรดามนุษย์เงินเดือน ที่ไม่มีเวลาติดตามการลงทุนอย่างใกล้ชิด และอาจไม่มีความชำนาญเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้น ทั้งนี้ผู้ลงทุนจะต้องเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุน รวมทั้งเงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาในการลงทุนได้ ซึ่งก็คือไม่น้อยกว่า 7 ปีปฎิทิน

การซื้อกองทุน ไม่ได้มีกฎเกณฑ์บังคับว่าจะต้องซื้อตอนปลายปี เราสามารถซื้อได้ตั้งแต่ต้นปี และทยอยซื้อสะสมเอาไว้ได้ตามสะดวก ซึ่งแต่ละกองทุนอาจให้ผลตอบแทนที่แตกต่างกันไป ดังนั้น ควรศึกษาหาข้อมูลให้ดีก่อนแล้วจึงตัดสินใจลงทุนนะคะ

 

ภาพและข้อมูลมีลิขสิทธิ์เจ้าของโดย บริษัท ทิคเกิ้ลมีเดีย จำกัด ไม่อนุญาตให้คัดลอกข้อมูล และรูปภาพนำไปเผยแพร่ต่อ ไม่ว่าวิธีใดๆ ถ้าฝ่าฝืนทางบริษัทฯจะดำเนินการตามกฎหมาย เว้นแต่ได้มีการขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรกับทางบริษัทฯเรียบร้อยแล้ว

บทความอื่นๆ

ออมกองทุนรวม กับ ออมหุ้น ต่างกันยังไง ข้อดี-ข้อด้อยมีอะไรบ้าง

ลดหย่อนภาษี: รายการลดหย่อนภาษีประจำปี 2560

กองทุนรวมคืออะไร แล้วใครเหมาะสมที่จะลงทุนแบบไหน

 

img
Written by

NK