ข่าวดี!! ลูกหนี้ กยศ. ได้รับสิทธิ ลดหย่อนเงินต้น 3% วันชำระหนี้ปิดบัญชี

ข่าวดี!! ลูกหนี้ กยศ. ได้รับสิทธิ ลดหย่อนเงินต้น 3% วันชำระหนี้ปิดบัญชี

ใครเป็นลูกหนี้ชั้นดีรับโปรโมชั่นนี้ไปเลย!

ลูกหนี้ กยศ. ชั้นดี ไม่เคยผิดนัด ได้รับสิทธิ ลดหย่อนเงินต้น 3% วันชำระหนี้ปิดบัญชี

นายชัยณรงค์  กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. ระบุว่า คณะกรรมการกองทุนฯ ได้ออกระเบียบเพื่อให้สิทธิสำหรับ ลูกหนี้ กยศ. กลุ่มผู้กู้ยืมปกติที่ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้ ซึ่งถือว่าเป็นผู้กู้ยืมชั้นดี หรือผู้กู้ยืมที่อยู่ในช่วงปลอดหนี้และมีความตั้งใจในการส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับรุ่นน้องก่อนกำหนด หากมาชำระหนี้ปิดบัญชีจะได้รับการลดหย่อนเงินต้น 3% ณ วันที่ชำระหนี้ปิดบัญชี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ลูกหนี้ กยศ.

นอกจากนั้น คณะกรรมการกองทุนฯ ยังได้มีมติอนุมัติมาตรการจูงใจให้ผู้กู้ยืมมาชำระหนี้ปิดบัญชีเพิ่มเติม สำหรับผู้กู้ยืมที่ผิดนัดชำระหนี้ทุกราย โดยจะลดเบี้ยปรับให้ 85% ของเบี้ยปรับ ณ วันที่ชำระหนี้ปิดบัญชี ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 – 31 พฤษภาคม 2562 เท่านั้น เนื่องจาก กองทุนเห็นว่ามีผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกันจำนวนไม่น้อยมีความต้องการจะปลดภาระหนี้ของตน แต่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ เนื่องจากมีเบี้ยปรับที่เกิดจากการค้างชำระหนี้จำนวนมาก

ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวเป็นแนวคิดที่คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบมาระยะหนึ่งแล้ว กองทุนหวังว่า มาตรการนี้จะช่วยกระตุ้นให้ผู้กู้และผู้ค้ำประกันตัดสินใจชำระปิดบัญชี เพื่อปลดภาระหนี้ของตนเองได้เร็วขึ้น รวมถึงได้ร่วมส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษารุ่นน้อง พร้อมได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการจูงใจดังกล่าว

ขอบคุณข้อมูล Sanook

บทความอื่น ๆ

ลูกหนี้หนีไม่รอด! หักเงินเดือนข้าราชการ จ่ายหนี้ กยศ. เริ่ม 1 ธ.ค. นี้

กระทบผู้กู้ใหม่! หนี้เสียกยศ. 7 หมื่นล้าน ไร้ทางแก้ ลำบากรุ่นหลัง-คนค้ำประกัน

ระวัง! จ่ายกยศ. ตรงเวลา มีสิทธิ์ติดค้างชำระ โดนดอกเบี้ยย้อนหลัง

Written by

NK