คนไทย ว่างงาน ตกงาน สูงสุดในรอบ 4 ปี! ยอดพุ่ง 165,310 คน

ประเมินตัวเลขคนตกงาน ว่างงาน ล่าสุด สูงสุดในรอบ 4 ปี

คนไทย ว่างงาน ตกงาน สูงสุดในรอบ 4 ปี! ยอดล่าสุดพุ่ง 165,310 คน

กองเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เผยตัวเลข คนว่างงาน ตกงาน ประจำเดือน มิถุนายน ปี 2561 มากถึง 165,310 คน ตัวเลขนี้ยังสูงสุดในรอบ 4 ปี เมื่อเทียบกับ ยอดสูงสุดในปี 2557 คือ เดือน กรกฎาคม 2557 ที่จำนวนคนว่างงาน อยู่ที่ 128,510 คน

หางาน ตกงาน ว่างงาน ไทย เศรษฐกิจไทย

ภาพ บล็อกสปอต

การสรุปภาวะเศรษฐกิจแรงงาน ประเมินจาก ภาวะการจ้างงานในตลาดแรงงานในระบบ ประกันสังคม ว่ามีจำนวนมากถึง 11,454,211 คน แต่ก็พบ ยอดตัวเลขของจำนวนผู้ ว่างงาน ที่ขอรับผลประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน จาก ประกันสังคม ของ มิถุนายน 2561 ว่า สูงถึง 165,310 คน คิดเป็นอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 5.57 เมื่อเทียบกับ มิถุนายน ของ 2560 หรือปีที่ผ่านมา และมีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 3.20 เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2561 ที่จำนวน 160,180 คน

หางาน ตกงาน ว่างงาน ไทย เศรษฐกิจไทย

ภาพ ไทยรัฐ

ทั้งนี้ กองเศรษฐกิจการแรงงาน แบ่ง ภาวะเศรษฐกิจแรงงาน ออกเป็น 3 ประเด็น คือ สถานการณ์การจ้างงาน สถานการณ์การว่างงาน และ สถานการณ์การเลิกจ้าง ซึ่ง Asian Money Guide สรุปคนทั่วไป ข้อมูลที่ คนหางาน เข้าใจง่ายขึ้น และ ควรรู้ แบบนี้

สถานการณ์การจ้างงาน = ภาวะปกติ

- จำนวน ลูกจ้างที่มีนายจ้างในระบบประกันสังคม (ม.33) เพิ่มขึ้น 8.04 % เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา หรือ มิถุนายน 2560

- จำนวนลูกจ้างนี้ ยังขยายตัว 7.80% จากเดือนที่ผ่านมา หรือ พฤษภาคม 2561 คิดแล้วมากกว่า 1% เท่ากับสถานการณ์จ้างงานอยู่ในภาวะปกติ

สถานการณ์การว่างงาน = เพิ่มขึ้นทุกการเปรียบเทียบ

ผู้ว่างงาน ที่ทางการนับ เป็น ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม (SSO)

1) จำนวนผู้ว่างงาน (มิถุนายน 2561)                        = 165,310 คน
-  มิถุนายน 2561 เทียบกับ มิถุนายน 2560              =  5.57 %
-  มิถุนายน 2561 เทียบกับ พฤษภาคม 2561           =  3.20  %

2) จำนวนผู้ว่างงาน (พฤษภาคม 2561)                    = 160,180 คน
-  พฤษภาคม 2561 เทียบกับ พฤษภาคม 2560       = 2.86 %
-  พฤษภาคม 2561 เทียบกับ เมษายน 2561            = 2.97 %

สถานการณ์การเลิกจ้าง 

อัตราการเลิกจ้าง ของลูกจ้างที่มีนายจ้างฯ (ม.33) ของ มิถุนายน 2561 = 23,707 คน คิดเป็น 0.21%

จาก มิถุนายน 2561 เทียบกับ พฤษภาคม 2561  = 0.22% ถือว่าการเลิกจ้างในปีเดียวกัน : ชะลอตัว 

จาก มิถุนายน 2561 เทียบกับ มิถุนายน 2560  = 0.20% ถือว่าการเลิกจ้างเทียบปีที่ผ่านมา : ขยายตัว

ภาพ เนชั่นทีวี

5 กลุ่มธุรกิจ ในไทย ที่ต้องการแรงงานสูงสุด

นางสาว แสงเดือน ตั้งธรรมสถิตย์ ผู้ร่วมก่อตั้ง และหัวหน้าผู้บริหารด้านปฏิบัติการเว็บไซต์ จ๊อบไทยดอทคอม (JobThai.com)  วิเคราะห์ฐานข้อมูลของเว็บไซต์ พบว่า ความต้องการแรงงานแบบภาพรวมช่วงล่าสุด คือ ช่วงครึ่งปี 2560 มี 5 กลุ่มธุรกิจที่มีความต้องการแรงงานสูง ดังนี้

1. กลุ่มธุรกิจบริการ ได้แก่ งานบริการลูกค้าสัมพันธ์, งานขาย และ งานเทคนิค/ซ่อมบำรุง

2. กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่ พนักงานบริการ/ต้อนรับ, งานผลิต/ควบคุมคุณภาพ และงานขาย

3. กลุ่มธุรกิจค้าปลีก ได้แก่ งานขาย, งานบัญชี/การเงิน และงานจัดซื้อ/ธุรการ

4. กลุ่มธุรกิจยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์ ได้แก่ งานเทคนิค/ซ่อมบำรุง, งานขาย และงานผลิต/ควบคุมคุณภาพ 

5. กลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ งานโยธา/สำรวจ/สถาปัตย์, งานบัญชี/การเงิน และงานวิศวกรรม

เหตุผลประกอบข้อมูลนี้ ผู้บริหารระดับสูงของ JobThai.com กล่าวไว้ว่า สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่เศรษฐกิจของไทยกำลังอยู่ในช่วงฟื้นตัว ซึ่งปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อน เป็น การบริโภคของภาคเอกชน การลงทุนของภาครัฐในโครงการสำคัญ การเติบโตของภาคการท่องเที่ยว ขณะเดียวกัน กลุ่มตลาดรถยนต์ในประเทศก็ปรับตัวดีขึ้น จึงส่งผลต่อความต้องการแรงงาน ในกลุ่มธุรกิจเหล่านี้

ภาพและข้อมูลมีลิขสิทธิ์เจ้าของโดย บริษัท ทิคเกิ้ลมีเดีย จำกัด ไม่อนุญาตให้คัดลอกข้อมูล และรูปภาพนำไปเผยแพร่ต่อ ไม่ว่าวิธีใดๆ ถ้าฝ่าฝืนทางบริษัทฯจะดำเนินการตามกฎหมาย เว้นแต่ได้มีการขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรกับทางบริษัทฯเรียบร้อยแล้ว

คลิกอ่านเรื่องนี้

ขอเงินเดือนสูงๆ ต้องเก่ง! 5 ทักษะนอกห้องเรียนที่เด็กจบใหม่ต้องมี

เพิ่งเรียนจบไร้ประสบการณ์? เขียนเรซูเม่สมัครงานยังไงดี