ทำงานไต้หวัน เดือนละ 40,000 รับสมัคร ช่างผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ ไม่จำกัดวุฒิ

ทำงานไต้หวัน เดือนละ 40,000 รับสมัคร ช่างผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ ไม่จำกัดวุฒิ

เรียนไม่จบ ปวช. ปวส. ป.ตรี โอกาสได้งานก็น้อย แต่สมัครงานที่นี่ขอแค่ฝีมือดีก็ได้ไปต่อ!

ใครมีประสบการณ์สายงานช่าง มีโอกาสได้เงินเดือนสูง! กรมการจัดหางาน ประกาศรับสมัครชายไทย ไป ทำงานไต้หวัน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,000 บาท สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2562

บริษัท Formosa Heavy Industries Corporation ไต้หวัน ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักร ท่อ และหม้อไอน้ำแรงดันสูงขนาดใหญ่ เปิดโอกาสให้คนไทยที่มีฝีมือได้ไป ทำงานไต้หวัน ในตำแหน่ง ช่างเชื่อม จำนวน 25 คน และช่างประกอบ 10 คน โดยมีคุณสมบัติดังนี้

 1. เพศชาย
 2. อายุระหว่าง 22-45 ปี
 3. ไม่จำกัดส่วนสูงและน้ำหนัก
 4. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 5. สายตาดีไม่บอดสี
 6. ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 7. มีประสบการณ์ด้านการเชื่อมท่อและถังโลหะ
 8. กรณีที่เคยเดินทางไปทำงานและพำนักในไต้หวัน รวมระยะเวลาจะต้องไม่เกิน 9 ปี

ทำงานไต้หวัน

อัตราค่าจ้างต่อเดือน

ช่างเชื่อม ช่างประกอบชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักร ค่าจ้างเดือนละ 23,600 เหรียญไต้หวัน หรือประมาณ 23,000 บาท หากรวมค่าล่วงเวลา และเบี้ยเลี้ยงแล้วจะได้เฉลี่ยประมาณเดือนละ 32,000-40,000 เหรียญไต้หวัน หรือประมาณ 31,200-39,100 บาท (อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 29 มกราคม 2562)

ระยะเวลาการจ้างงาน

1 ปีขึ้นไป หากปฏิบัติงานดี ไม่ทำผิดกฎระเบียบ บริษัทจะต่อสัญญาเริ่มตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

ค่าใช้จ่ายที่นายจ้างออกให้ผู้สมัคร

นายจ้างจะรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายต่อไปนี้ ให้กับผู้สมัคร

 • อุปกรณ์การทดสอบฝีมือ สำหรับผู้สมัครที่เข้ารับการทดสอบ
 • ค่าโดยสารเครื่องบินให้ผู้ที่ผ่านการสอบและคัดเลือกไปทำงาน
 • ค่าโดยสารเครื่องบินกลับประเทศไทยเมื่อทำงานครบสัญญาจ้าง
 • ค่าตรวจสุขภาพ ค่าธรรมเนียมทำใบถิ่นที่อยู่ตลอดระยะเวลาที่ทำงาน
 • นายจ้างรับผิดชอบดูแลคนงานเอง ไม่ต้องจ่ายให้บริษัทจัดหางานไต้หวัน

 

ทำงานไต้หวัน

หลักฐานรับสมัคร

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี)
 3. สำเนาใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
 4. รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว

วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานการสมัครงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน อาคารสำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ชั้น 10 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

ข้อควรระวังไม่ให้โดนหลอก!

การรับสมัครในครั้งนี้เป็นการดำเนินการเพื่อจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศ โดยวิธี "รัฐจัดส่ง" คนหางานไม่ต้องเสียค่าสมัครหรือค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ไปทำงานจะต้องจ่ายเงินเองในส่วนของ ค่ารูปถ่าย ค่าทำหนังสือเดินทาง (กรณียังไม่มี) ค่าตรวจสุขภาพและค่าตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ

อย่าหลงเชื่อผู้ไม่หวังดี แอบอ้างว่าสามารถช่วยให้ไปทำงานได้ เพราะอาจถูกหลอกเสียเงินฟรี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน 02-245 1034 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

หางานอื่นๆ

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครคนไทยไปทำงานที่มาเก๊า เงินเดือนครึ่งแสน

ไทยออยล์ รับสมัคร พนักงาน 40 ตำแหน่ง เริ่มต้น 23,000 บาท วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก

ธนาคารแห่งประเทศไทย ธปท. รับสมัครพนักงาน วุฒิป.ตรี ขึ้นไป เงินเดือนเริ่มต้น 28,500 บาท

Written by

NK