เปิดเงื่อนไข 4 โครงการสินเชื่อบ้าน ธอส. เงินกู้ซื้อบ้าน ดอกเบี้ยต่ำ ปี 2562

เปิดเงื่อนไข 4 โครงการสินเชื่อบ้าน ธอส. เงินกู้ซื้อบ้าน ดอกเบี้ยต่ำ ปี 2562

เงินกู้ซื้อบ้าน ดอกเบี้ยต่ำ ใคร ๆ ก็อยากได้สินเชื่อที่ให้ดอกเบี้ยต่ำทั้งนั้น ยิ่งคนที่กำลังอยากทำ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ให้เช่าคอนโด หรือมนุษย์เงินเดือนที่กำลังมองหาบ้าน อยากมีคอนโดเป็นของตัวเอง และสนใจที่จะขอสินเชื่อจาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) มาดูกันดีกว่าว่า ทางธนาคารมีสินเชื่อแบบไหนบ้าง

4 โครงการสินเชื่อบ้าน ธอส. เงินกู้ซื้อบ้าน ดอกเบี้ยต่ำ ปี 2562

ในปี 2562 นี้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้จัดเตรียม สินเชื่อที่อยู่อาศัย ดอกเบี้ยพิเศษ ให้กับประชาชน โดยมีให้เลือกหลายโครงการด้วยกัน รายละเอียดจะแตกต่างกันอย่างไรบ้างนั้น มาดูกันเลยค่ะ

1. โครงการสินเชื่อ ธอส. New Home Hi-speed

เงื่อนไขสินเชื่อ New Home Hi-speed

 • เฉพาะบ้านใหม่ที่มีราคาจะซื้อจะขายมากกว่า 1 ล้านบาท ยังไม่เคยจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์มาก่อน
 • กรอบวงเงิน 10,000 ล้านบาท
 • อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-3 เท่ากับ MRR-3.96% ต่อปี (2.79%) ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้ กรณีสวัสดิการ อัตราดอกเบี้ย MRR-1.00% ต่อปี กรณีลูกค้ารายย่อย เท่ากับ MRR-0.50% ต่อปี กรณีกู้ซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัย ดอกเบี้ยเท่ากับ MRR (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ธอส. เท่ากับ 6.75% ต่อปี)
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ 0.1% ของวงเงินทำนิติกรรม
 • ระยะเวลาผ่อนไม่น้อยกว่า 5 ปี และไม่เกิน 40 ปี
 • อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้นข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี
 • กำหนดยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมภายในวันที่ 29 มีนาคม 2562

เงินกู้ซื้อบ้าน ดอกเบี้ยต่ำ

2. โครงการสินเชื่อ ธอส. บ้านโครงการจัดสรร (Developer) ไตรมาส 1 ปี 2562

เงื่อนไขสินเชื่อ Developer

 • สำหรับลูกค้าที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัย ในโครงการบ้านจัดสรรที่ร่วมกับ ธอส.
 • กรอบวงเงิน 5,000 ล้านบาท
 • อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 เท่ากับ MRR-4.25% ต่อปี (2.50%) ปีที่ 2 เท่ากับ MRR-3.25% ต่อปี (3.50%) ปีที่ 3 เท่ากับ MRR-2.25% ต่อปี (4.50%) ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้
 • กรณีสวัสดิการ อัตราดอกเบี้ย MRR-1.00% ต่อปี
 • กรณีลูกค้ารายย่อย เท่ากับ MRR-0.50% ต่อปี
 • กรณีกู้ซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัย ดอกเบี้ยเท่ากับ MRR สำหรับผู้ที่ซื้อที่อยู่อาศัยในโครงการจัดสรรที่ธนาคารรับเป็นโครงการ Fast Track / Smart Fast Track / Regional Fast Track และ LTF ที่ดำเนินโครงการโดยผู้ประกอบการจัดสรร (Developer) ที่มีข้อตกลงร่วมกับธนาคาร
 • ผ่อนได้นานสูงสุด 40 ปี
 • กำหนดยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 เมษายน 2562

3.โครงการสินเชื่อ ธอส. บ้านเพิ่มสุข ไตรมาสที่ 1 ปี 2562

เงื่อนไขสินเชื่อ บ้านเพิ่มสุข

 • กรอบวงเงิน 1,000 ล้านบาท
 • อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1 - 3 เท่ากับ MRR-2.85% ต่อปี (3.90%) ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้ ดอกเบี้ยเท่ากับ MRR ต่อปี
 • เป็นการกู้เพิ่มภายใต้หลักประกันเดิมเพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย
 • ลูกค้าปัจจุบันของธนาคารที่มีประวัติการผ่อนชำระหนี้ย้อนหลัง 12 เดือน ปกติและสม่ำเสมอทุกเดือน และมียอดเงินต้นที่ชำระคืนให้ธนาคารแล้วทุกบัญชีรวมกันไม่น้อยกว่า 50,000 บาท สามารถกู้เพื่อซื้ออุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกฯ
 • ผ่อนได้นานสูงสุด 40 ปี
 • กำหนดยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 เมษายน 2562

ดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อบ้าน

4. โครงการสร้างบ้านสร้างอาชีพ

สำหรับลูกค้าของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) แบ่งเป็น 2 แบบด้วยกันคือ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการอพาร์ทเม้นท์ให้เช่า

เงื่อนไขสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

 • กรอบวงเงิน 250 ล้านบาท
 • อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-3 เท่ากับ MRR-3.60% ต่อปี (3.15%) ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้ กรณีสวัสดิการ อัตราดอกเบี้ย MRR-1.00% ต่อปี
 • กรณีลูกค้ารายย่อย เท่ากับ MRR-0.50% ต่อปี
 • กรณีกู้ซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกฯ อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR ให้กู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม ไถ่ถอนจำนอง ซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกฯ พร้อมกับเพื่อซื้อหรือไถ่ถอนจำนอง และซื้อทรัพย์ NPA ของธนาคาร
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ 0.1% ของวงเงินทำนิติกรรม และค่าจดทะเบียนจำนอง 1% ของวงเงินกู้ตามสัญญากู้เงิน
 • ผ่อนได้นานสูงสุด 40 ปี

เงื่อนไขสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการอพาร์ทเม้นท์ให้เช่า

 • กรอบวงเงิน 250 ล้านบาท
 • กรณีปลูกสร้าง อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 เท่ากับ MLR – 2.25% ต่อปี(4.00%) ปีที่ 2-5 ดอกเบี้ยเท่ากับ MLR – ไม่เกิน 1.25% ต่อปี ปีที่ 6 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้ดอกเบี้ยเท่ากับ MLR – 0.25% ต่อปี (6.00%) (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MLR ธอส. เท่ากับ 6.25% ต่อปี) และกรณีไถ่ถอนจำนอง อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-2 เท่ากับ MLR – 2.25% ต่อปี(4.00%) ปีที่ 3-5 ดอกเบี้ยเท่ากับ MLR – ไม่เกิน 1.25% ต่อปี ปีที่ 6 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้ดอกเบี้ยเท่ากับ MLR-0.25% ต่อปี ยกเว้นค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ ผ่อนได้นานสูงสุด 15 ปี
 • ยื่นคำขอกู้ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562 และทำนิติกรรมภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563

ใครที่สนใจเงื่อนไขโครงการข้างต้นนี้ หรืออยากทราบข้อมูลโครงการอื่นๆ สามารถเข้าไปดูได้ที่ www.ghbank.co.th หรือ GHBank Call Center 02-645-9000

บทความอื่นๆ

ดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อบ้าน เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน ธนาคารไหนดีที่สุด

สินเชื่อบ้าน 2562 แบงก์ชาติออกนโยบาย LTV ใหม่ ให้ซื้อบ้านในราคาสมเหตุสมผล

เลือกสินเชื่อบ้าน ธนาคารดอกเบี้ยถูก 2562/2019

Written by

NK