เงื่อนไข คลินิกแก้หนี้ เจ้าหนี้เยอะจ่ายรวบที่เดียว ผ่อน 10 ปี ดอกเบี้ยแค่ 4-7%

เงื่อนไข คลินิกแก้หนี้ เจ้าหนี้เยอะจ่ายรวบที่เดียว ผ่อน 10 ปี ดอกเบี้ยแค่ 4-7%

หนี้บัตรเครดิตเยอะจนหมุนเงินไม่ทัน จะจ่ายใบไหนก่อนดี เห็นดอกเบี้ยแล้วปวดหัว มาให้ คลินิกแก้หนี้ ช่วยดีกว่า

เงื่อนไข คลินิกแก้หนี้ เจ้าหนี้เยอะจ่ายรวบที่เดียว ผ่อน 10 ปี ดอกเบี้ยแค่ 4-7%

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีบัตรเครดิตหลายใบ มีบัตรกดเงินสดหลายใบ หรือทำสินเชื่อไว้กับธนาคารหลายแห่ง ลองเข้ามาที่ คลินิกปลดหนี้ จะได้รับบริการชำระหนี้แบบ One Stop Service เคลียร์จบในที่เดียว สะดวก ง่ายดาย แถมได้รับอัตราดอกเบี้ยน้อยด้วยนะ แต่ก่อนจะไปถึง เงื่อนไข คลินิกแก้หนี้ หรือขั้นตอนขอเข้าร่วมโครงการ เราจะพาลูกหนี้มือใหม่ไปทำความรู้จักคลินิกนี้กันก่อนค่ะ

 • คลินิกแก้หนี้ คืออะไร
 • ประโยชน์ที่ลูกหนี้จะได้รับจากโครงการ
 • เงื่อนไขสินเชื่อที่เข้าร่วมโครงการ
 • ธนาคารพาณิชย์ ที่เข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ มีที่ไหนบ้าง
 • คุณสมบัติของลูกหนี้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้
 • เงื่อนไขของการเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้
 • อัตราดอกเบี้ยเท่าไร
 • วิธีสมัครเข้าร่วมโครงการ
 • ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้
 • เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณา

เงื่อนไข คลินิกแก้หนี้

คลินิกแก้หนี้ คืออะไร

คลินิกแก้หนี้ ก็คือ โครงการแก้ไขปัญหาหนี้ส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน เป็นนโยบายของภาครัฐ เพื่อช่วยเหลือคนที่มีหนี้ค้างชำระอยู่กับธนาคารพาณิชย์หลาย ๆ แห่ง โดยมีบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท (บสส.) หรือ SAM เป็นตัวกลางในการปรับโครงสร้างหนี้ ระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้

ความจริงแล้วโครงการนี้ได้เริ่มมาตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2560 ปัจจุบันเข้าสู่ระยะที่ 2 แล้วค่ะ (เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562) ระยะนี้มีการปรับปรุงเกณฑ์พิจารณาความสามารถการชำระหนี้ ให้ยืดหยุ่น ง่าย และสอดคล้องกับสถานะลูกหนี้แต่ละรายมากขึ้น ครอบคลุมทั้งหนี้ของธนาคารพาณิชย์และกลุ่มผู้ประกอบการ non-bank โดยลูกหนี้จะผ่อนชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยจากเดิมที่เคยจ่ายประมาณ 20-25% เหลือเพียง 4-7% ตามช่วงรายได้

ประโยชน์ที่ลูกหนี้จะได้รับจากโครงการ

การผ่อนชำระกับคลินิกแก้หนี้ช่วยลดภาระในการผ่อนต่อเดือนลงได้ เพราะลูกหนี้จะจ่ายเฉพาะเงินต้นค้างชำระ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราผ่อนปรนไม่เกิน 7% ตามช่วงรายได้ ระยะเวลาผ่อนชำระได้ไม่เกิน 10 ปี ไม่ต้องถูกทวงถามหนี้จากเจ้าหนี้หลายราย เพราะเป็นการรวมหนี้และผ่อนชำระในที่เดียวจบ ทำให้รู้จักวางแผนการใช้จ่ายได้ดียิ่งขึ้น

จุดเด่นของโครงการคลินิกแก้หนี้ นอกจากเป็น one stop service แก้ปัญหาลูกหนี้ที่มีเจ้าหนี้หลายรายแล้ว ยังให้โอกาสลูกหนี้ผ่อนชำระได้สูงสุดถึง 10 ปี ซึ่งจะทำให้ภาระที่ต้องจ่ายต่อเดือนไม่มากจนเกินไป ยกตัวอย่างเช่น ลูกหนี้มียอดหนี้ 100,000 และ 50,000 บาท จะผ่อนชำระขั้นต้นประมาณ 1,200 และ 600 บาทต่อเดือน ตามลำดับ

เงื่อนไข คลินิกแก้หนี้

เงื่อนไขสินเชื่อที่เข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้

 1. ต้องเป็นหนี้ส่วนบุคคลที่มีเจ้าหนี้หลายราย หนี้บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน กับธนาคารตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไป ครอบคลุมทั้งหนี้ของธนาคารพาณิชย์และกลุ่มผู้ประกอบการ non-bank ทั้งนี้ สามารถนำยอดหนี้บัตรเครดิต (เฉพาะบัตรที่เป็นหนี้เสียทุกใบ) มาเข้าร่วมโครงการได้ แต่ต้องมียอดหนี้เงินต้นคงค้างไม่เกิน 2 ล้านบาท
 2. หนี้นอกระบบ ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้

ธนาคารพาณิชย์ ที่เข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ มีที่ไหนบ้าง

ธนาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วมโครงการมี 16 แห่งด้วยกันคือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ธนาคารซิตี้แบงค์ เอ็น.เอ. ธนาคารทหารไทย ธนาคารทิสโก้ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย ธนาคารธนชาต ธนาคารยูโอบี ธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์ ธนาคารแห่งประเทศจีน ธนาคารไอซีบีซี

และสำหรับโครงการระยะ 2 จะมีผู้ประกอบการ non-bank อย่างน้อย 8 ราย เข้าร่วมด้วย ดังนี้

- บริษัทเจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด
- บริษัทซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัทเทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด
- บริษัทบัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
- บริษัทพรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัทอยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
- บริษัทอิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
- บริษัทอีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ คาดว่าลูกหนี้ของ non-bank จะสามารถเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ได้ภายในไตรมาส ที่ 2 ของปี 2562 เนื่องจากต้องรอให้การแก้ไขกฎหมายเพื่อขยายขอบเขตให้บริษัทบริหารสินทรัพย์สามารถรับจ้างบริหารหนี้ NPL ของ non-bank มีผลบังคับใช้ ซึ่งปัจจุบันผ่านการพิจารณาของ สนช. แล้ว

หักบัญชีเงินเดือน

คุณสมบัติของลูกหนี้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้

หากคุณเป็นลูกหนี้ที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้ ก็สามารถเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ได้

- เป็นบุคคลธรรมดา
- มีรายได้ประจำ หรือประกอบอาชีพอิสระที่ไม่มีรายได้ประจำก็ได้
- อายุไม่เกิน 65 ปี (ต้องไม่เกินตลอดอายุที่อยู่ในโครงการ)
- มีหนี้บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด หรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน ค้างชำระเกิน 90 วัน กับธนาคาร 2 แห่งขึ้นไป ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2562
- ไม่เป็นผู้ที่ถูกฟ้องดำเนินคดี หรือ ถูกฟ้องดำเนินคดีแล้วแต่ยังไม่มีคำพิพากษา
- ยอดหนี้เงินต้นค้างชำระรวมไม่เกิน 2 ล้านบาท

* ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ บสส. โดยผู้สมัครจะต้องผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ รวมถึงการวิเคราะห์ รายได้ รายจ่าย แล้วมีเงินสดคงเหลือเพียงพอในการผ่อนชำระตามเงื่อนไขด้วย

เงื่อนไขของการเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้

- ลูกหนี้ต้องไม่ก่อหนี้ใหม่เพิ่ม ภายในระยะเวลา 5 ปี
- ลูกหนี้ต้องพร้อมเรียนรู้การสร้างวินัยทางการเงินที่ดี
- เสียดอกเบี้ยเฉลี่ย 4-7% ต่อปี (ตามช่วงรายได้) ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี

อัตราดอกเบี้ยเท่าไร

อัตราดอกเบี้ยการผ่อนชำระ แบ่งตามช่วงรายได้ คือ

- รายได้ต่อเดือนไม่เกิน 30,000 บาทขึ้นไป เสียดอกเบี้ยปีละ 4%
- รายได้ต่อเดือนอยู่ที่ 30,000-50,000 บาทขึ้นไป เสียดอกเบี้ยปีละ 5%
- รายได้ต่อเดือน 50,000-100,000 บาทขึ้นไป เสียดอกเบี้ยปีละ 6%
- รายได้ต่อเดือนที่ 100,000 บาทขึ้นไป เสียดอกเบี้ยปีละ 7%

เงื่อนไข คลินิกแก้หนี้

วิธีสมัครเข้าร่วมโครงการ

หากมีคุณสมบัติครบและสนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ คลินิกแก้หนี้ สามารถสมัครได้ 4 ช่องทางคือ

1. ทางเว็บไซต์ www.debtclinicbysam.com
2. ติดต่อที่สำนักงานโครงการ เลขที่ 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 12 ซ.เฉยพ่วง ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
3. ติดต่อที่สาขาของ บสส. 4 สาขา
- สาขาสุราษฎร์ธานี 213/17 หมู่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
- สาขาขอนแก่น 381/46-47 หมู่ 17 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
- สาขาพิษณุโลก 5/16-17 หมู่ 5 ถ.สิงหวัฒน์ ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
- สาขาเชียงใหม่ 109/4 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง (ท.ล.11) กม.98.7 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

4. ทาง Call Center 02-610-2266 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น. (เว้นวันหยุดตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย)

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้

1. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ หรือ Call Center

2. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัคร และยืนยันข้อมูลผ่านเว็บไซต์ (ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่)

3. รอเจ้าหน้าที่ติดต่อนัดหมาย วัน เวลา เข้าพบที่สำนักงาน (ไม่เกิน 1 วันทำการ แต่หากไม่ได้รับการติดต่อกลับ ให้โทร. สอบถามได้ที่ Call Center 02-610-2266)

4. เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง สำหรับประกอบการพิจารณา

5. เข้าพบเจ้าหน้าที่โครงการ เพื่อพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้

6. เจ้าหน้าที่โครงการจะนัดหมาย เพื่อลงนามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ เมื่อได้รับการยืนยันจากธนาคารเจ้าหนี้ให้เข้าร่วมโครงการ

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณา

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี)
4. เอกสารการตรวจสอบข้อมูลภาระหนี้จากเครดิตบูโร
5. สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3-6 เดือน
6. เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง
7. บัตรเงินบำนาญ (กรณีเป็นข้าราชการ)
8. ใบแนบหนังสือสั่งจ่าย (กรณีเป็นข้าราชการ)
9. หลักฐานการแสดงรายได้อื่น เช่น สัญญาให้เช่า สัญญาว่าจ้าง ฯลฯ
10. ใบแจ้งหนี้/เอกสารแสดงความเป็นหนี้

เมื่อรู้แล้วว่า เงื่อนไข คลินิกแก้หนี้ มีอะไรบ้าง ก็ลองเช็กตัวเองดูกันนะคะว่าสามารถเข้าร่วมโครงการได้หรือเปล่า ใครมีปัญหาหนี้บัตรเดรดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลกับเจ้าหนี้หลายราย สามารถติดต่อขอคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาหนี้สินได้ที่ โครงการคลินิกแก้หนี้ บริษัท บริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จำกัด (SAM) Call Center 0-2610-2266 หรือ www.debtclinicbysam.com

อ่านบทความอื่น

ดอกเบี้ย รีไฟแนนซ์บ้าน โปรโมชั่น 2562 สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านที่ดีที่สุด

ดอกเบี้ยวิ่งทุกวัน!! ผ่อนบ้านไม่ไหว ไม่อยากโดนฟ้อง จะปลดหนี้ยังไงให้ไว

ข่าวดี!! ลูกหนี้ กยศ. ได้รับสิทธิ ลดหย่อนเงินต้น 3% วันชำระหนี้ปิดบัญชี

Written by

NK