เช็คอัตราดอกเบี้ย อัพเดทล่าสุด เปิดบัญชีธนาคารให้ลูก ที่ไหนให้ดอกเบี้ยสูง

เช็คอัตราดอกเบี้ย อัพเดทล่าสุด เปิดบัญชีธนาคารให้ลูก ที่ไหนให้ดอกเบี้ยสูงเช็คอัตราดอกเบี้ย อัพเดทล่าสุด เปิดบัญชีธนาคารให้ลูก ที่ไหนให้ดอกเบี้ยสูง

เปิดบัญชีธนาคารให้ลูก ฝากเงินให้ลูก บัญชีออมทรัพย์ ฝากประจำ ธนาคารไหนดอกเบี้ยดีที่สุด?

เปิดบัญชีธนาคารให้ลูก ธนาคารไหนดี ฝากเงินให้ลูก ธนาคารไหนดอกเบี้ยดีที่สุด?

คุณพ่อคุณแม่ที่กำลังอยาก เปิดบัญชีธนาคารให้ลูก ออมเงินไว้ให้ลูก เพื่ออนาคตที่มั่นคง แต่ยังไม่แน่ใจว่า ธนาคารไหนดอกเบี้ยดีที่สุด ธนาคารให้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ บัญชีเงินฝากเพื่อลูก มีแบบไหนบ้าง Asian Money Guide Thailand มีคำแนะนำมาฝากค่ะ

เปิดบัญชีธนาคารให้ลูก แต่ละธนาคารให้ดอกเบี้ยเท่าไหร่บ้าง

เปิดบัญชีธนาคารให้ลูก

1.ธนาคารกรุงไทย 

อัตราดอกเบี้ย 0.50% (ข้อมูลวันที่ 12 ก.พ. 61)

เปิดบัญชีให้ลูก ธนาคารกรุงไทย เลือกบัญชี เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์ (KTB Kids Savings) ปลูกฝังให้ลูกรัก รู้จักใช้เงินเป็น เป็นนักออมตัวน้อย รู้คุณค่าของเงินและใช้เงินอย่างประหยัด

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์ (KTB Kids Savings)

 1. เปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น
 2. จำนวนเงินเปิดบัญชี ขั้นต่ำ 2,000 บาท การฝากเงินครั้งต่อไปไม่จำกัดจำนวนเงินฝาก จำนวนเงินฝากสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
 3. ฝาก /ถอน/ โอน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และไม่จำเป็นต้องฝากต่อเนื่องกันทุกเดือน
 4. เมื่อลูกค้าอายุครบ 15 ปี บริบูรณ์ ธนาคารจะปรับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์ เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ปกติ โดยเงื่อนไขจะเป็นไปตามบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ปกติของธนาคาร

การจ่ายดอกเบี้ย

 1. อัตราดอกเบี้ยเท่ากับเงินฝากออมทรัพย์ปกติของธนาคาร
 2. จ่ายดอกเบี้ยทุกวันสิ้นเดือน เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์ (KTB Kids Savings)
 3. ภายในเดือน หากผู้ฝากมียอดเงินฝากมากกว่ายอดเงินที่ถอน จะได้รับโบนัสเพิ่มในอัตรา 100 % ของดอกเบี้ยที่ได้รับโดยจ่ายโบนัสทุกวันต้นเดือนถัดจากเดือนที่จ่ายดอกเบี้ย เข้าบัญชี เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์ (KTB Kids Savings)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ  www.contactcenter.ktb.co.th หรือ Call Center 0-2111-1111

เปิดบัญชีธนาคารให้ลูก

2.ธนาคารกรุงศรี

อัตราดอกเบี้ย 1.9 และ 2.2 (ข้อมูลวันที่ 28 ก.ย. 61)

เปิดบัญชีให้ลูก ธนาคารกรุงศรี กับ เงินฝากประจำออมเพื่อลูก (ประจำรายเดือนปลอดภาษี) ออมเพื่ออนาคตของคนของลูกให้ก้าวไกล ได้มากกว่า ด้วยเงินฝากประจำรายเดือนปลอดภาษีสำหรับบุคคลที่มีอายุไม่เกิน 19 ปีบริบูรณ์ เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท

อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขบริการ

 • สำหรับบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย ที่มีอายุไม่เกิน 19 ปีบริบูรณ์
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท
 • ลูกค้า 1 ราย เปิดได้ 1 บัญชี
 • ไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
 • มีระยะเวลาการฝากให้เลือก 2 แบบ ได้แก่
 1. 24 เดือน เงินฝากสูงสุดต่อเดือน ไม่เกิน 25,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 1.90
 2. 36 เดือน เงินฝากสูงสุดต่อเดือน ไม่เกิน 16,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 2.20

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ธนาคารกรุงศรีทุกสาขาทั่วประเทศ www.krungsri.com หรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 1572

เปิดบัญชีธนาคารให้ลูก

3.ธนาคารกรุงเทพ

อัตราดอกเบี้ย 2.25%

ออมเงินให้ลูก ธนาคารกรุงเทพ กับ บัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี-บัวหลวงคิดส์ ฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 14 ปี ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้จากดอกเบี้ย เมื่อฝากครบตามเงื่อนไข รับอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าเงินฝากประจำแบบ 12 เดือน ฝากได้สะดวกทั้งที่สาขาธนาคาร หรือผ่านเครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ บริการบัวหลวงโฟน บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง หรือบริการโอนเงินตามคำสั่ง (Standing Order Service)

อัตราดอกเบี้ย บัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี-บัวหลวงคิดส์

 • อัตราดอกเบี้ย 2.25 % ต่อปี สำหรับระยะเวลาการฝาก 24 เดือน
 • ช่วงเงินฝากที่เลือกตั้งแต่ 500-25,000 บาท และมีจำนวนเงินฝากสูงสุดในบัญชีไม่เกิน 600,000 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ธนาคารกรุงเทพทุกสาขาทั่วประเทศ www.bangkokbank.com หรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 1333

เปิดบัญชีธนาคารให้ลูก

4.ธนาคารไทยพาณิชย์

อัตราดอกเบี้ย 1.7 (ข้อมูลวันที่ 25 ต.ค. 61)

ออมเงินให้ลูก ธนาคารไทยพาณิชย์ ด้วย บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สมาร์ทคิดส์ ที่ให้บริการฝากเงินสำหรับผู้เยาว์ ที่มีอายุไม่เกิน 15 ปี บริบูรณ์ เพื่อฝึกให้เด็กรู้จักการเก็บเงินด้วยตนเอง หรือพ่อแม่ที่อยากปลูกฝังให้ลูกมีวินัยในการออมเงิน โดยเด็กอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไปสามารถเปิดบัญชีเองได้ และไม่มีค่าธรรมเนียมบัญชีขาดการติดต่อ

เงื่อนไข และอัตราดอกเบี้ย บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สมาร์ทคิดส์

 • เป็นบัญชีที่จะต้องฝากเงินทุกเดือน เดือนละเท่ากัน เป็นระยะเวลา 24 เดือน โดยจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูงกว่าการฝากประจำ 24 เดือนแบบปกติ และไม่ต้องเสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ผู้เปิดบัญชีจะต้องเปิดบัญชีเงินฝากระยะยาวสมาร์ทคิดส์ และบัญชีเงินฝากประจำสมาร์ทคิดส์ควบคู่กัน
 • เมื่อฝากครบกำหนด 24 เดือน ธนาคารจะโอนเงินต้นและดอกเบี้ยจากบัญชีเงินฝากระยะยาวเข้าในบัญชีเงินฝากประจำอัตโนมัติโดยที่ลูกค้าไม่ต้องยุ่งยากมาติดต่อปิดบัญชีกับธนาคาร เมื่อครบกำหนด 24 เดือนและต้องการฝากต่อเนื่องก็ทำได้โดยใช้บัญชีเล่มเดียว ไม่ต้องปิดและเปิดบัญชีใหม่
 • อัตราดอกเบี้ยคิดแบบทบต้นทุก 6 เดือน ฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท
 • ให้บริการเฉพาะบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย และมีอายุไม่เกิน 15 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดบัญชี
 • 1 คนเปิดได้ 1 บัญชีเท่านั้น
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีขาดการติดต่อ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ www.scb.co.th หรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2777-7777

เปิดบัญชีธนาคารให้ลูก

5.ธนาคารออมสิน

อัตราดอกเบี้ย 2.25%

เพื่อผลตอบแทน เพื่อเป็นหลักประกัน และเงินสำรองในอนาคต ช่วยการวางแผนการใช้ชีวิตของคุณง่ายๆ ที่ให้ผลตอบแทนพร้อมยังเป็นหลักประกัน หรือเงินสำรองให้คุณใช้ในยามฉุกเฉิน กับเงินฝากประจำรายเดือนยกเว้นภาษี

เงื่อนไขบริการและอัตราดอกเบี้ย

 • สำหรับบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป เป็นบัญชีร่วมของผู้เยาว์และบิดาหรือมารดา
 • รับฝากรายเดือนตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ไม่เกิน 25,000 บาท
 • ระยะเวลาในการฝาก ทุกเดือน ๆ ละเท่ากันจนครบ 24 ครั้ง ขาดฝากได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
 • อัตราดอกเบี้ย 2.25% ต่อปี
 • จะถอนเงินได้ต้องฝากครบ 24 ครั้งเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ www.gsb.or.th 

เปิดบัญชีธนาคารให้ลูก

6.ธนาคารกสิกรไทย

อัตราดอกเบี้ย 2.25 (ข้อมูลวันที่ 1 พ.ย. 61)

ออมเงินให้ลูก ธนาคารกสิกรไทย แบบ บัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ เป็นบัญชีเงินฝากประจำระยะเวลา 2 ปี เป็นการออมระยะยาว เพื่ออนาคต โดยที่ไม่ต้องเสียภาษีดอกเบี้ยเมื่อฝากครบกำหนดเวลา ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

รายละเอียดบัญชี

 • ฝากเท่ากันทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง เป็นจำนวนเงินเท่ากับที่เปิดบัญชีครั้งแรก โดยจะได้รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก
 • ขาดการฝากได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการฝาก
 • หากขาดการฝากตั้งแต่ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป ธนาคารจะไม่รับฝากเงินฝากทวีทรัพย์ในงวดที่เหลือต่อไป และจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคาร และหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • มีสิทธิ์ขอยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากประเภทนี้ได้เพียงคนละ 1 บัญชีเท่านั้น

เงื่อนไข และอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์

 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท โดยนำฝากในจำนวนเท่ากันทุกเดือน ติดต่อกัน 24 เดือน
 • บุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • บิดาหรือมารดาสามารถเปิดบัญชีเพื่อบุตรผู้เยาว์ที่อายุต่ำกว่า 15 ปี
 • ได้รับดอกเบี้ยในร้อยละ 2.5 ต่อปี และได้รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศ www.kasikornbank.com หรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-8888888

ภาพและข้อมูลมีลิขสิทธิ์เจ้าของโดย บริษัท ทิคเกิ้ลมีเดีย จำกัด ไม่อนุญาตให้คัดลอกข้อมูล และรูปภาพนำไปเผยแพร่ต่อ ไม่ว่าวิธีใดๆ ถ้าฝ่าฝืนทางบริษัทฯจะดำเนินการตามกฎหมาย เว้นแต่ได้มีการขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรกับทางบริษัทฯเรียบร้อยแล้ว

บทความอื่นๆ

ค่าเทอมลูก ส่งลูกเรียนหนังสือ เก็บเงินเท่าไร วางแผนอย่างไร

มีลูกเก็บเงินล่วงหน้าเท่าไหร่ เลี้ยงลูกมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

เชื่อแม่แล้วได้ดี! 8 วิธีแม่สอนลูก บริหารเงิน ได้ผลจริงตลอดกาล!

พ่อแม่เตรียมตัวไว้ รวมค่าเทอมโรงเรียนอนุบาล ปี 2561-2562

img
Written by

NK