คนไทยกลุ่มไหนบ้างได้ประโยชน์ เมื่อไทยจับมือกับ แจ็ค หม่า

ประธานบริหารของเครือธุรกิจ อาลีบาบา จากจีน แจ็ค หม่า จับมือรัฐบาลไทย เดินทางเยือนไทยเพื่อพบปะกับรัฐบาลไทย เพื่อร่วมลงนามผลักดันเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) และพัฒนาการค้าออนไลน์ หรืออีคอมเมิร์ซ ของไทย ประเด็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งคือ แผนการณ์ก้าวหน้าครั้งนี้ของ แจ็ค หม่า คนไทยกลุ่มไหนบ้างที่จะได้ประโยชน์

สิ่งที่ร้อนยิ่งกว่าอากาศของวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ที่แพร่สะพัดไปทั่วโลกออนไลน์คือ ข่าว แจ็ค หม่า จับมือรัฐบาลไทย หรือการเดินทางเยือนไทยเพื่อพบปะกับรัฐบาลไทยของ แจ๊ค หม่า ประธานบริหารของเครือธุรกิจ อาลีบาบา Alibaba จากประเทศจีน เพื่อร่วมลงนามกับกระทรวงอุตสาหกรรม ผลักดันเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) และพัฒนาการค้าออนไลน์ หรืออีคอมเมิร์ซ โดยแผนของอาลีบาบาประกอบด้วย 5 ห้วข้อสำคัญหลัก

ความเคลื่อนไหวของผู้บริหารองค์กรที่เก่งกาจรายนี้ เป็นสิ่งที่คนไทยให้ความจับตา ประเด็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งคือ แล้ว 5 สาระสำคัญที่จะเดินหน้า หลังเจอน้ำหมึกลายเซ็นของ แจ็ค หม่า คนไทยกลุ่มไหนบ้างที่จะได้ประโยชน์ ?

แจ็ค หม่า จับมือรัฐบาลไทย แจ็ค หม่า อาลีบาบา Alibaba จีน ลงทุนของอาลีบาบา Asian Money Guide Thailand เศรษฐกิจไทย เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) พัฒนาการค้าออนไลน์ อีคอมเมิร์ซ MOU ข้อตกลง ไทยกับแจ็ค หม่า แจ็ก หม่า การเมืองไทย การเมือง การเลือกตั้ง

แจ็ค หม่า (Jack Ma) เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี พล. อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในโอกาสเยือนไทย ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ภาพ: สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Asian Money Guide Thailand แจกแจง 5 สาระหัวข้อนี้ พร้อมกับกลุ่มอุตสาหกรรมหรือผู้รับผลประโยชน์ แล้วคอยติดตามดูกันต่อไป ลายเซ็นของ แจ็ค หม่า จะเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจไทย ได้ตามความคาดหวังของหลายฝ่ายหรือไม่

ลายเซ็นที่ 1 : โครงการลงทุนสร้าง ศูนย์สมาร์ท ดิจิทัล ฮับ ใน เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) มูลค่า 11,000 ล้านบาท เริ่มก่อสร้างในปีนี้แล้วเสร็จเปิดดำเนินการในปี 2562

เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ตั้งอยู่ในพืื้นที่จังหวัด กรุงเทพฯ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง อาลีบาบาใช้เทคโนโลยีในด้านการประมูลข้อมูลโลจิสติกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกการขนส่งสินค้าระหว่างไทยและจีน การขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนสู่ ซีแอลเอ็มวี (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม) และไปยังที่อื่นๆ ทั่วโลก

ไทยได้ : การจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวช่วยสนับสนุนให้สตาร์ตอัพและธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง หรือ ธุรกิจ SME ของไทย พัฒนาสินค้าและบริหารใหม่ๆ โดยอาศัยดิจิตอล ให้เข้าถึงตลาดทั่วโลก คาดว่าโครงการนี้จะทำให้ SME ราว 30,000 กิจการ ได้รับประโยชน์ในการขายสินค้าผ่านช่องทางดังกล่าวในระยะแรก

ลายเซ็นที่ 2 : โครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรด้านดิจิตอลและการส่งเสริมธุรกิจผ่านอีคอมเมิร์ซ สำหรับนักเรียนนักศึกษา และบุคลากรด้านการศึกษา ที่อาลีบาบาร่วมมือกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

อาลีบาบาเสนอร่วมพัฒนากลุ่มคนเก่งหรือดาวเด่นด้านดิจิตอลของไทย สนับสนุนการใช้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ โดยจะเชื่อมโยงวิทยาลัยธุรกิจอาลีบาบาจากจีน กับสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนของไทย อาลีบาบา

ไทยได้ : นักศึกษานักวิจัย อาจารย์ ผู้ประกอบการคนไทย ร่วมเข้าโครงการฝึกอบรมพัฒนาในด้านดิจิทัลและอีคอมเมิร์ซ และสร้างเครือข่ายกับผู้มีความสามารถจากทั่วโลก ที่ประเทศจีน

แจ็ค หม่า จับมือรัฐบาลไทย แจ็ค หม่า อาลีบาบา Alibaba จีน ลงทุนของอาลีบาบา Asian Money Guide Thailand เศรษฐกิจไทย เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) พัฒนาการค้าออนไลน์ อีคอมเมิร์ซ MOU ข้อตกลง ไทยกับแจ็ค หม่า แจ็ก หม่า การเมืองไทย การเมือง การเลือกตั้ง

ภาพ: สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ลายเซ็นที่ 3 : โครงการร่วมส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านดิจิตอลอีคอมเมิร์ซ สำหรับ SME และสตาร์ตอัพของไทย เพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิตอล

อาบีบาบาจะจัดทีมงานลงพื้นที่ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยใช้เครือข่ายศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 (ไอทีซี) ในระดับภาคและจังหวัดทั้ง 12 แห่ง

ไทยได้ : ผู้ประกอบการจะมีความเข้าใจ ได้เรียนรู้และพัฒนาการใช้เทคโนโลยีพัฒนา SME และสตาร์ตอัพระดับชุมชน มากขึ้น และสามารถนำเสนอขายสินค้าผ่านโครงการสมาร์ต ดิจิตอลฮับในอนาคต

ลายเซ็นที่ 4 : อาลีบาบาจะร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดทำ ไทยแลนด์ ทัวร์ริสต์ แพลทฟอร์ม สำหรับประเทศไทย

เพื่อจัดกิจกรรมด้านการตลาดร่วมกัน บนแพลทฟอร์มออนไลน์ ที่เชื่อมโยงกับสื่อและช่องทางต่างๆ ของททท. เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และส่งเสริมการท่องเที่ยวในหัวเมืองหลัก หัวเมืองรอง

ไทยได้ : อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย ได้แก่ ผู้ประกอบการโรงแรม ร้านค้า ร้านอาหาร และธุรกิจเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทุกประเภท

ลายเซ็นที่ 5 : กระทรวงพาณิชย์ของไทย จะร่วมมือกับอาลีบาบา เปิดตัว Thai Rice Flagship Store บนเว็บไซต์ Tmall.com เพื่อสนับสนุนการขายข้าวและทุเรียนจากประเทศ ไทยผ่านระบบออนไลน์ไปสู่ผู้บริโภคจีน ในระยะยาวจะเร่งขยายไปยังสินค้าเกษตรประเภทอื่นๆ ต่อไป

ไทยได้ : เกษตรกรไทยจะเข้าถึงตลาดอีคอมเมิร์ซได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึง สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน เกษตรแปลงใหญ่ โลจิสติกส์ มีส่วนด้านการบริหารคำสั่งซื้อ และจัดส่งสินค้าให้ได้อย่างรวดเร็ว

แจ็ค หม่า จับมือรัฐบาลไทย แจ็ค หม่า อาลีบาบา Alibaba จีน ลงทุนของอาลีบาบา Asian Money Guide Thailand เศรษฐกิจไทย เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) พัฒนาการค้าออนไลน์ อีคอมเมิร์ซ MOU ข้อตกลง ไทยกับแจ็ค หม่า แจ็ก หม่า การเมืองไทย การเมือง การเลือกตั้ง

ภาพ: สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

นายกฯ ตู่ ย้ำ ไทยได้จริงๆ

นายกรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. กล่าวย้ำว่า การหารือในวันนี้ มีการตกลงเฉพาะเรื่องที่อยู่ในบันทึกความเข้าใจ หรือข้อตกลงที่จะร่วมมือระหว่างสองฝ่าย หรือ MOU เท่านั้น

โดยสัญญาว่า ปีนี้ก่อนถึงปี 2562 จะทำอย่างไรให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทย ซึ่งทาง แจ็ค หม่า ไม่ได้มุ่งหวังเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียว เพราะเขามีเพียงพอแล้ว แต่สิ่งที่อยากให้เขาเข้ามาคือ การสนับสนุนให้ประเทศไทยและอาเซียน เพราะ ไทย มีนโยบายไทยแลนด์บวกหนึ่ง ซึ่งจะมีประเทศรอบบ้านเข้าไปร่วมด้วย ทำให้เกิดความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไทยถือว่ามีสินค้าการเกษตรจำนวนมาก ก็จะถือว่าเปิดโอกาสให้ดูแลเรื่องข้าว ยาง ปาล์มน้ำมัน ซึ่งเรื่องนี้แจ็ค หม่า รับปากว่าจะช่วย

การพูดคุยส่วนใหญ่เป็น การพูดคุยเพื่อพัฒนาศักยภาพคน เพราะ แจ็ค หม่า มีสถาบันสอนเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจ ให้กับคนรุ่นใหม่ในการทำการค้า ให้กับผู้ประกอบการรายย่อย SME การสอนการค้าขายออนไลน์ อีคอมเมิร์ซ ซึ่งต้องได้ประโยชน์ระหว่างกันและกัน ไม่ใช่ว่าจะได้กำไรเพียงอย่างเดียว อาจจะเป็นคนละรูปแบบ ที่เราและนักธุรกิจมองคนละเรื่องกัน

แจ็ค หม่า จับมือรัฐบาลไทย แจ็ค หม่า อาลีบาบา Alibaba จีน ลงทุนของอาลีบาบา Asian Money Guide Thailand เศรษฐกิจไทย เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) พัฒนาการค้าออนไลน์ อีคอมเมิร์ซ MOU ข้อตกลง ไทยกับแจ็ค หม่า แจ็ก หม่า การเมืองไทย การเมือง การเลือกตั้ง

ภาพ: สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

“ทางแจ็ค หม่า มุ่งหวังเพียงว่าจะเน้นไปที่ผู้มีรายได้น้อย หรือว่ากลุ่มเกษตรกรให้มากขึ้น เพราะบริษัทใหญ่ๆ เกิดการแข่งขันขึ้นได้อยู่แล้ว

“ดังนั้น จะต้องช่วยคนที่แข่งขันไม่ได้ เพื่อนำเข้าสู่ตลาดการค้าของอีคอมเมิร์ซ ส่วนเรื่องการลงทุน ผมยังไม่อยากลงรายละเอียดการลงทุนมากนัก เป็นเรื่องของคณะกรรมการที่กำลังดำเนินการพูดคุยกันอยู่ จะมีการไปตั้งศูนย์ในฮับอีอีซี อยากให้ผู้สื่อข่าวไปติดตามที่ศูนย์นั้น” พล.อ. ประยุทธ์ กล่าว

ถึงอย่างนั้น การเข้ามาของอาลีบาบาในวันนี้ เปรียบเหมือนเหรียญสองด้าน มีทั้งข้อตกลง และความคาดหวังที่ดูมีอนาคต แต่ในขณะเดียวกัน การที่ แจ็ค หม่า จับมือรัฐบาลไทย นับเป็นการทำสัญญากับนายทุนใหญ่ ที่อาจนำไปสู่ข้อแลกเปลี่ยนบางอย่าง การผูกขาด และ การหาประโยชน์จากไทย ที่ต้องจับตาดูให้มั่น ไม่แพ้กับประโยชน์ที่ล่อตาล่อใจเช่นกัน

บทความที่น่าสนใจ

5 กระเป๋าแบรนด์หรูมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ขายต่อแล้วได้ราคาสูง 

เงินฝากประจำปลอดภาษี ทางสว่างของคนออมน้อย