อ่านกันมนุษย์ทำงาน! เงินประกันสังคมแต่ละเดือน จ่ายแล้วแบ่งไปไหนบ้าง?

lead image

ชวนรู้ จ่ายประกันสังคมทุกเดือน แบ่งเงินเป็นค่าอะไรบ้าง

เงินสมทบ เงินประกันสังคม จ่ายแล้วไปไหน ได้ประโยชน์อะไรบ้าง

หากเริ่มต้นเข้าสู่ระบบการทำงาน โดยเฉพาะงานประจำกับบริษัทองค์กรต่างๆ คนทำงานมีรายได้ ก็ต้องเริ่มจ่ายสมทบ เงินประกันสังคม เข้ารัฐ ซึ่งตรงส่วนนี้ ทางบริษัทที่เราสังกัดทำงานอยู่ ก็จะจ่ายสมทบให้เราอีก เป็นสิทธิประโยชน์ภาคบังคับจากภาครัฐ เพราะการถือ ประกันสังคม คือ การออมเงินของผู้จ่ายสมทบ เพื่อรักษาพยาบาล เพื่อรับเงินช่วยเหลือ และเพื่อเก็บเงินตอนเกษียณเลิกทำงานในวัยชรา โดยรวมก็คือ ประโยชน์ของผู้มีประกันสังคม นั่นเอง

อย่างไรก็ดี พอมีข่าวว่า สำนักงานประกันสังคม จะเก็บเงินสมทบรายเดือนกับผู้ประกันตน เพิ่มจาก 750 บาทเป็น 1,000 บาท ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก และข้อสงสัยว่า เงินประกันสังคม ที่จ่ายไปแต่ละเดือน จัดสรรไปยังไงบ้าง

วันนี้ Asian Money Guide เลยแจกแจง เงินประกันสังคม ที่เราจ่ายว่าไปอยู่ตรงไหน มีประโยชน์อะไรบ้าง ที่คนทำงานทุกคนควรรู้ เพื่อให้เข้าใจโครงสร้างสำคัญก่อนค่ะ

งานเงินดี งานทำที่บ้าน งานเสริมเงินดี ประกันสังคม

ปัจจุบัน ประกันสังคมที่เก็บอยู่ที่ 750 บาท แบ่งออกเป็น 3 ส่วน

ส่วนแรก เงินจำนวน 225 บาท เพื่อดูแลเรื่องความเจ็บป่วย ทุพพลภาพหรือพิการ คลอดบุตร และ เสียชีวิต ถ้าไม่ใช้สิทธิ เงินส่วนนี้ก็จะหายไป ไม่ได้คืน

ส่วนที่สอง เงินจำนวน 75 บาท เพื่อประกันการว่างงาน ถ้าว่างงานเมื่อไหร่ ผู้สมทบสามารถขอเบิกเอาเงินส่วนนี้มาใช้ ระหว่างหางานใหม่ ถ้าไม่ว่างงานเลย เงินส่วนนี้ก็จะหายไป ไม่ได้คืนเช่นกัน

ส่วนที่สาม เงินจำนวน 450 บาท เพื่อออมเป็นเงินเกษียณ เงินส่วนนี้จะได้คืน เมื่ออายุครบ 55 ปี

ดังนั้น เงินส่วนที่สาม นี่เอง ที่สำคัญมากๆ ที่ทุกคนควรรู้ ว่า จะได้เท่าไหร่

โสดและจน

การจ่ายเงินเกษียณประกันสังคม ตอนอายุ 55 ปี มีเงื่อนไขเข้าใจง่ายๆ ดังนี้

เงื่อนไขที่ 1 : ถ้าก่อนอายุ 55 ปี จ่ายประกันสังคม แต่จ่ายไม่ครบ 1 ปี ก็ได้คืนส่วนที่จ่ายเป็นเงินก้อน เรียกว่า บำเหน็จ

เช่น จ่ายเดือนละ 750 บาทไปตลอด 10 เดือน จาก 750 บาท หักเป็นเงินออม 450 บาท เมื่ออายุครบ 55 ปี จะได้คืน 450 บาท x 10 เดือน เท่ากับ 4,500 บาท

เงื่อนไขที่ 2 : จ่ายสมทบประกันสังคม 1 ปี แต่ไม่ถึง 15 ปี (จ่ายสมทบตั้งแต่ 1 - 14 ปี 11 เดือน) จะได้เป็นเงินก้อน เรียกว่า บำเหน็จเช่นกัน แต่จะพิเศษกว่าเงื่อนไขที่ 1 ตรงที่ ได้ส่วนที่นายจ้างสมทบด้วย

เช่น จ่าย 750 บาท ไปตลอด 7 ปี (เท่ากับ 84 เดือน) จะได้รับคืน เมื่ออายุครบ 55 ปี เป็น 450 บาท (ส่วนที่ตนเองจ่าย) + 450 บาท (ส่วนที่นายจ้างจ่าย) x 84 เดือน เท่ากับ 75,600 บาท

เงื่อนไขที่ 3 : จ่ายสมทบประกันสังคม ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จะได้รับเป็นเงินเกษียณคืนรายเดือน เรียกว่า บำนาญ แต่แบ่งออกเป็น 2 กรณี

กรณีจ่ายครบ15ปีจะได้รับรายเดือนเท่ากับ เงิน 20% ของเฉลี่ยเงินเดือน 60 เดือนสุดท้าย สมมติ 60 เดือนสุดท้าย เฉลี่ยแล้วเงินเดือนเท่ากับ 15,000 บาท เงิน 20% ก็คือ เดือนละ 3,000 บาท ที่ประกันสังคมจะจ่ายไปจนเสียชีวิต

กรณีสมทบมากกว่า 15 ปี จะได้รับรายเดือนเท่ากับ เงิน 20% ของเฉลี่ยเงินเดือน 60 เดือนสุดท้าย บวกโบนัสเพิ่ม 1.5% ของเงินเดือน 60 เดือนสุดท้าย คูณกับจำนวนปีที่เกินมาจาก 15 ปี เช่น จ่ายครบ 20 ปี เกินจากที่กำหนดมา 5 ปี รายเดือนที่จะได้รับ คือ 20% ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือน + 1.5% ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือน x 5 ปี

สมมติเฉลี่ยเงินเดือน 60 เดือนสุดท้ายเท่ากับ 15,000 บาท จะได้รายเดือนคือ เงิน 3,000 บาท + (1.5% x 15,000 บาท x 5 ปี) เท่ากับ 3,375 บาท รวมเป็น 6,375 บาท ต่อเดือน ไปจนเสียชีวิต

ในกรณีที่ผู้สมทบเข้าข่าย เงื่อนไขที่ 3 ได้รับเงินบำนาญชราภาพยังไม่ครบ 5 ปี แต่เสียชีวิตก่อน กรณีนี้ บุตรหลานทายาท จะได้รับบำเหน็จ 10 เท่า ของเดือนสุดท้ายของเงินบำนาญที่ประกันตนได้รับ

เช่น รับรายเดือนเดือนล่าสุด 6,375 บาท เสียชีวิตก็คูณ 10 เข้าไป เท่ากับ 6,375 x 10 = 63,750 บาท

ข้อมูลดีๆ สิทธิประโยชน์ของตัวเอง จำให้แม่น แชร์ให้รู้ทั่วกัน เวลาเปลี่ยนใหม่จะเข้าใจได้เร็วขึ้น เพราะรู้พื้นฐานคร่าวๆ แล้วนะคะ

ภาพและข้อมูลมีลิขสิทธิ์เจ้าของโดย บริษัท ทิคเกิ้ลมีเดีย จำกัด ไม่อนุญาตให้คัดลอกข้อมูล และรูปภาพนำไปเผยแพร่ต่อ ไม่ว่าวิธีใดๆ ถ้าฝ่าฝืนทางบริษัทฯจะดำเนินการตามกฎหมาย เว้นแต่ได้มีการขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรกับทางบริษัทฯเรียบร้อยแล้ว

คลิกอ่านเรื่องนี้

คลอดลูกได้สิทธิประกันสังคม ลดหย่อนภาษี อะไรได้บ้าง?

วางแผนการเงินอย่างไร เกษียณแล้วมีเงินใช้ตลอดชีวิต