5 ทักษะผู้จัดการ ที่คุณจำเป็นต้องมี!

lead image

ผู้จัดการ คือ หัวหน้างานที่ดูแลโครงการหรือสมาชิกในทีมที่มีมากกว่าหนึ่งคนขึ้นไป นอกจากนี้ผู้จัดการยังมีหน้าที่รับผิดชอบการทำงานและสนับสนุน จูงใจทีมสมาชิกดำเนินงานสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ไม่ว่าจะเป็นใครก็อยากเป็นผู้จัดการกันทั้งนั้น แต่คุณมีทักษะที่จำเป็นนี้ดีแล้วหรือยัง?

การจัดการที่ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรหรือโครงการนั้นจำเป็นจะต้องมีความเป็นผู้นำที่สูงมากเพื่อพัฒนาทีมให้มีประสิทธิภาพสูง นอกจากนี้แล้วการประกอบตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่สามารถสร้างรายได้ให้กับคุณมาก แต่นั่นก็มาด้วยบทบาทหน้าที่ที่คุณจำเป็นต้องดูแล 

ไม้ว่าจะมีการคัดเลือกและการฝึกอบรมอยู่บ่อยครั้ง แต่เนื่องด้วยการตามหาผู็ที่เหมาะสมกับตำแหน่งนี้ในองค์กรแต่ละที่ต้องการก็เป็นเรื่องที่ตัดสินใจยากเช่นกัน เพราะหลายคนก็ตามหาผู้จัดการในอุดมคติที่มีทักษะครบทั้ง 5 นี้ นักบริหารส่วนมากย่อมรู้ว่าบริการต้องการอะไร ดังนั้นการสมัครการทำงานในตำแหน่งผู้จัดการ นี้จึงเป็นเรื่องที่ได้ไตร่ตรองและทำการบ้านมากเป็นที่เรียบร้อย นอกจากทักษะนี้แล้ว อีกอย่างที่คุณควรมีก็คือ การวิจารณญาณที่ดีและสามารถตัดสินใจได้อย่างเด็ดเดียว  เพราะฉะนั้นหากคุณกำลังมองหา ตำแหน่งผู้จัดการ อยู่ละก็ เรามาเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นต้องมีกันก่อนดีกว่า

  • ความเป็นผู้นำ
  • การสื่อสาร
  • การจัดลำดับการทำงาน
  • มีการวางแผนล่วงหน้าสำหรับอลงค์กร
  • การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ '

มาดูรายละเอียด "ทักษะผู้จัดการ"  กันต่อเลยค่า

ทักษะผู้จัดการ

1. ความเป็นผู้นำ

แน่ล่ะ หากคุณต้องการเป็นผู้นำล่ะก็ คุณจำเป็นต้องมีทักษะการเป็นผู้นำ ซึ่งการจะเป็นผู้นำที่ดีนั้นจะต้องมีทักษะการสื่อสารที่ดีและจำเป็นจะต้องเป็นผู้รับฟังด้วย ทั้งนี้หากเกิดปัญหาระหว่างทีม ผู้นำจะต้องรู้วิธีถึงการจัดการกับทีมและสามารถพูดคุยสื่อสารกับทีมรู้เรื่องเพื่อให้การร่วมงานนั้นมีผลลัพธ์ที่ออกมาดีตามเป้าหมายที่วางไว้

2. การสื่อสาร

ทักษะที่สำคัญมากที่สุดสำหรับผู้จัดการ คุณจะเป็นจะต้องมีการสื่อสารที่ยอดเยี่ยม การสื่อสารที่ดีจะทำให้การเจรจาและการตกลงระหว่างสองฝ่ายเป็นไปได้ง่ายมากขึ้น การพูดที่ตรงประเด็น ชัดเจนและเจาะจง การแสดงสีหน้าและท่าทางนั้นมีความสำคัญพอๆ กันการพูดเลย เพราะนั่นเป็นการช่วยยืนยันคำพูดของคุณ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและยังสามารถเพิ่มความมั่นใจในการพูดของคุณมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

3. การจัดลำดับการทำงาน  

นอกจากคุณจำเป็นจะต้องดูแลตารางการทำงานของตัวเองแล้วนั้น คุณยังจำเป็นต้องคอยดูแลและแบ่งงานให้คนในทีมทำอีก เพราะฉะนั้นการจัดลำดับการทำงานเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพื่อให้ทำงานที่สำคัญให้เสร็จในเวลากำหนด หลายครั้งที่การทำงานอาจมีการชะงักเกิดขึ้น และหากงานนั้นเป็นงานด่วน ทุกคนก็จะรู้ในการจัดลำดับการทำงานที่สำคัญที่สุดจำเป็นต้องมาก่อน ทั้งนี้ก็เหมือนเป็นการสอนทีมในการลำดับงานไปในตัว

4. มีการวางแผนล่างหน้าสำหรับองค์กร

เมื่อเราได้รับแผนงานมาเรียบร้อย เราจำเป็นจะต้องวางแผนสำหรับอนาคตหรือการตั้งเป้าหมายในการทำงาน นั่นก็หมายความว่า คุณจำเป็นต้องกำหนดลำดับความสำคัญให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท อย่างการทบทวนงานในระบบและนโยบาลในการเข้าร่วมอบรมและการจัดกิจกรรมของทีม การจัดลำดับและวางเป้าหมายนั้นก็จะทำให้เกิดนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงให้ทีมและองค์กรมีประสิทธิภาพและผลกำไรมากขึ้น

5. การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

ในฐานะที่คุณเป็นผู้จัดการผู้ที่มีหน้าที่มอบหมายงานให้กับทีมและแก้ไขปัญหางานในชีวิตประจำวัน คุณจำเป็นต้องใส่ใจในรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้ทุกคนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทักษะในการแก้ปัญหาคือ ความคิดในการแก้ปัญหาแต่ละงานอย่างสร้างสรรค์เพื่อลดผลกระทบต่อทีมและธุรกิจรวมน้อยที่สุด เช่นเดียวกับการตัดสินใจที่มีความสำคัญเพราะคุณจำเป็นต้องมีการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและทำการตัดสินใจอย่างดีที่สุด

 

เคล็ดลับการทำงาน กับ ทักษะผู้จัดการ ทั้ง 5 ที่คุณจำเป็นต้องมีในตำแหน่งผู้จัดการ เป็นทักษะที่ใครก็สามารถฝึกฝนกันได้เช่น การอบรมตำแหน่ง, การฝึกเป็นอาสาสมัครเพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่น หรือ หากคุณเคยมีประสบการณ์ในการมีส่วนร่วมกิจกรรมของโรงเรียนหรือมหาลัยเช่น กัปตันสโมสร หรือ เป็นผู้นำด้านต่างๆ ในกิจกรรมที่คุณสนใจ อย่างไรก็ตามคุณยังสามารถหาความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นนี้ตามโลกอินเทอร์เน็ตได้อีกด้วย

 

Cr. villanovau.com, prospects.ac.uk

 

บทความที่น่าสนใจ

5 วิธีทำยอดขายพุ่งเป้า สำหรับพนักงานขายมือใหม่

จุดแข็งจุดอ่อนของเจ้านาย ที่ลูกน้องต้องรู้(ทัน) ทำนายจากสูตร กงล้อ 4 ทิศ

เคล็ดลับความเป็นผู้นำสำหรับผู้จัดการมือใหม่: 5 วิธีเพื่อก้าวสู่การเป็นเจ้านายที่มีประสิทธิภาพ

 

Written by

pimsandra