คริปโตเคอเรนซี่และฟินเทค

เทคโนโลยีได้เข้ามาเปลี่ยนทุกมุมมองของโลก รวมทั้งเรื่องตลาดการเงินด้วย มาเรียนรู้เทรนด์ใหม่ ๆ และมีส่วนร่วมไปกับสิ่งเหล่านี้กัน