ความรู้พื้นฐาน

การลงทุนมีความเสี่ยงและเป็นเรื่องที่เข้าใจยาก แต่ไม่ต้องห่วง เราได้ย่อวิธีการลงทุนเบื้องต้นมาให้อ่านแบบเข้าใจง่ายสุด ๆ ให้แล้ว