เรื่องราวชีวิตจริง​

บรรดาคนที่ประสบความสำเร็จทั้งชายและหญิงล้วนแต่ควบคุมสถานะทางการเงินและวางเป้าหมายชีวิตของตัวเอง ลองอ่านเรื่องราวของพวกเขา เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างความสำเร็จแบบเดียวกัน