คำนวณเงินกู้และเงินออม

ตัดสินใจไม่ได้ใช่ไหมว่าควรจะกู้หรือออมเท่าไรดี? เรามีสูตรคำนวณมาให้ ซึ่งสามารถคำนวณได้ง่ายยิ่งกว่าใช้เครื่องคิดเลขเสียอีก!