อยากซื้อของ?

คุณสามารถจ่ายเงินซื้อของมูลค่าสูงนั้นได้หรือไม่? มาลองคำนวณด้วยเครื่องคิดเลขของเรากัน