การออม

เงินที่ได้จากการเก็บออม มีค่าเทียบเท่ากับเงินที่ได้จากการทำงาน การออมเงินคือขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยสร้างความมั่นคงทางการเงินและสร้างอนาคตที่ดีให้กับคุณและคนที่คุณรัก