กิจกรรมเพื่อสังคม

เซอร์วินส์ตัน เชอร์ชิลล์ เคยกล่าวไว้ว่า "เราดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยสิ่งที่ได้มา แต่เรามีชีวิตอยู่ได้ด้วยการให้ไป" จากวลีนี้ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจ และโอกาสให้คุณได้เป็นผู้ให้ และทำให้ชีวิตของคุณเองมีความหมายมากยิ่งขึ้น