ดอกเบี้ย รีไฟแนนซ์บ้าน โปรโมชั่น 2562 สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านที่ดีที่สุด

สินเชื่อรีไฟแนนซ์ของธนาคารไหนทำแล้วคุ้มค่าและเหมาะสมกับเราที่สุด

ดอกเบี้ย รีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคารไหนดี ?

การรีไฟแนนซ์บ้าน ทำให้เราประหยัดเงินค่าดอกเบี้ยได้เป็นแสน แต่ยังมีคนอีกไม่น้อยไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไง ทำให้เสียโอกาสผ่อนบ้านหมดเร็วขึ้นไปหลายปี ความจริงแล้วการรีไฟแนนซ์เริ่มต้นง่ายๆ โดยตรวจสอบสัญญากู้ของตัวเอง ส่วนมากในสัญญาจะให้เราทำการรีไฟแนนซ์บ้านไปธนาคารอื่นได้หลังจากผ่อนไป 3 ปี ดังนั้น ใครผ่อนใกล้ครบ 3 ปีแล้วกำลังมองหาธนาคารเพื่อรีไฟแนนซ์กับธนาคารใหม่ๆ ที่ให้ดอกเบี้ยถูกกว่าอยู่ล่ะก็ Asian Money Guide Thailand รวบรวมโปรโมชั่น ดอกเบี้ย รีไฟแนนซ์บ้าน มาไว้เป็นทางเลือกให้ตัดสินใจกันค่ะ

โปรโมชั่นสินเชื่อบ้านที่ดีที่สุด 2562

ดอกเบี้ย รีไฟแนนซ์บ้าน

ธนาคารทหารไทย : สินเชื่อบ้าน ทีเอ็มบี รีไฟแนนซ์

ไม่ต้องเสียค่าจดทะเบียนจำนอง ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย และค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ หากสมัครประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ ทีเอ็มบี คุ้มบ้าน (MRTA) สมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติผ่านบัญชีออมทรัพย์ ทีเอ็มบี และ สมัครบัตรเดบิต TMB จะได้รับดอกเบี้ยคงที่ 3.50% ต่อปี ตลอด 3 ปีแรก ตลอดอายุสัญญา 5% ต่อปี กรณีไม่สมัครแพ็กเกจเสริม ดอกเบี้ยคงที่ 4.10% ต่อปี ตลอด 3 ปีแรก ตลอดอายุสัญญา 5.25% ต่อปี

 

ดอกเบี้ย รีไฟแนนซ์บ้าน

ธนาคารเกียรตินาคิน : สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ (KK Home Refinance)

โปรโมชั่น หนักที่อื่น เบาที่เรา ผ่อนสบาย ให้วงเงินสูง ดอกเบี้ยต่ำ ฟรี! ค่าจดจำนอง ค่าธรรมเนียมสินเชื่อ ให้วงเงินอนุมัติสูงสุด 50 ล้านบาท รับวงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินแล้วแต่อย่างใดจะต่ำกว่า ดอกเบี้ย เริ่มต้น 2.95% ต่อปี

 

ดอกเบี้ย รีไฟแนนซ์บ้าน

ธนาคารธนชาต : สินเชื่อบ้านธนชาตรีไฟแนนซ์

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีพิเศษ 3.29% ตลอดอายุสัญญา 4.89% ต่อปี ธนาคารจะมอบส่วนลดอัตราดอกเบี้ยจำนวน 12 เดือน ในกรณีลูกค้าทำประกันชีวิตที่คุ้มครองวงเงินกู้ไม่ต่ำว่าร้อยละ 70 กับบริษัทผู้รับประกันตามนโยบายของธนาคาร โดยอายุกรมธรรม์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของอายุสัญญากู้เงิน และไม่ต่ำกว่า 10 ปี หรือ ทำประกันชีวิตที่คุ้มครองวงเงินกู้ทั้งจำนวน กับบริษัทผู้รับประกันตามนโยบายของธนาคาร โดยอายุกรมธรรม์ไม่ต่ำกว่าอายุสัญญากู้เงินหรือไม่ต่ำกว่า 10 ปี และหากซื้อประกันชีวิต MRTA ลดอัตราดอกเบี้ย 0.15% ซื้อประกันชีวิต MRTA Plus ลดอัตราดอกเบี้ย 0.25%

 

ดอกเบี้ย รีไฟแนนซ์บ้าน

ธนาคารซีไอเอ็มบี : สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน

1. โปรแกรม สุดประหยัด ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 2.85% ฟรี ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ ค่าอากรแสตมป์ ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย 3 ปี

2. โปรแกรม สุดคุ้ม ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 3.09% ฟรี ค่าจดจำนอง สูงสุด 100,000 บาท ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ ค่าอากรแสตมป์ ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย 3 ปี

3. โปรแกรม ท็อปอัพ (รีไฟแนนซ์บ้านและขอวงเงินเพิ่ม) ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 3.99%

 

ดอกเบี้ย รีไฟแนนซ์บ้าน

ธนาคารกสิกรไทย : สินเชื่อบ้านกสิกรไทย

อัตราดอกเบี้ยลอยตัวโดยรับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 1.50% จากอัตราท้ายของสัญญาหลักจากสถาบันการเงินเดิมที่ลูกค้าได้รับ โดยเมื่อคำนวณ แล้ว อัตราดอกเบี้ยในช่วง 3 ปีแรก ต้องไม่ต่ำกว่า 3.20% พร้อมรับสิทธิส่วนลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม 0.25% ในปีแรก หากทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้านตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ค่าประเมินราคาหลักประกัน 3,000 บาท

 

ดอกเบี้ย รีไฟแนนซ์บ้าน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ : สินเชื่อบ้านสุขสันต์

ดอกเบี้ยปีที่ 1-3 MRR-3.85% (2.90%) ต่อปี ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา สำหรับลูกค้าสวัสดิการ MRR-1.00% ต่อปี สำหรับลูกค้ารายย่อย MRR-0.50% ต่อปี ยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ร้อยละ 0.1 ของวงเงินกู้

 

ดอกเบี้ย รีไฟแนนซ์บ้าน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา : สินเชื่อบ้านกรุงศรีรีไฟแนนซ์

 • แบบที่1 MRR -2.95% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 4.25%
 • แบบที่2 ปีที่ 1-2 MRR-4.95% ปีที่ 3 เป็นต้นไป MRR-1.90% อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.27%
 • แบบที่3 ปีที่ 1 MRR-5.85% ปีที่ 2 MRR-3.15% ปีที่ 3 MRR-2.90% หลังจากนั้น MRR-1.90% อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.23%
 • แบบที่4 ปีที่ 1-3 MRR-4.05% หลังจากนั้น MRR-1.90% ตลอดอายุสัญญา อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.15%
 • แบบที่5 อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 อยู่ที่ 0.75% ปีที่ 2-3 MRR-2.625% หลังจากนั้น MRR-1.90% อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.30%
 • แบบที่6 ฟรีค่าจดจำนอง อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 อยู่ที่ 0.5% หลังจากนั้น MRR-1.90% อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.70%

โปรโมชั่นนี้ถึง 28 ก.พ. 62

 

ดอกเบี้ย รีไฟแนนซ์บ้าน

ธนาคารยูโอบี : สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ยูโอบี โฮมโลน

 • แบบที่ 1 สมัครสินเชื่อและทำประกันคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) และหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื่อชำระค่างวด
  (ยกเว้นค่าจดจำนอง) อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.25%
 • แบบที่ 2 สมัครสินเชื่อและไม่ทำประกันคุ้มครองสินเชื่อ (No MRTA) (ไม่ยกเว้นค่าจดจำนอง) อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.35%

โปรโมชั่นถึง 31 มกราคม 2562

 

ดอกเบี้ย รีไฟแนนซ์บ้าน

ธนาคารกรุงเทพ : สินเชื่อบ้านบัวหลวง

อัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ (รวมประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ MRTA)

 • แบบที่1 เดือนที่ 1 - 6 : 0.74% ต่อปี เดือนที่ 7 - 12 : MRR - 4.00% ต่อปี ปีที่ 2 : MRR - 3.75% ต่อปี ปีที่ 3 : MRR - 2.50% ต่อปี ปีที่ 4 - 5 : MRR - 2.625% ต่อปี หลังจากนั้น : MRR - 2.75% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)  อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.31% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยแท้จริง 3.75% ต่อปี
 • แบบที่2 ปีที่ 1 : MRR - 5.25% ต่อปี ปีที่ 2 : MRR - 5.00% ต่อปี ปีที่ 3 : MRR - 2.375% ต่อปี ปีที่ 4 - 5 : MRR - 2.625% ต่อปี หลังจากนั้น : MRR -2.75% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา) อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 2.92% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยแท้จริง 3.51% ต่อปี
 • แบบที่3 (ฟรีค่าจดจำนอง) ปีที่ 1 : MRR - 4.625% ต่อปี ปีที่ 2 : MRR - 4.375% ต่อปี ปีที่ 3 : MRR - 2.50% ต่อปี ปีที่ 4 - 5 : MRR - 2.625% ต่อปี หลังจากนั้น : MRR - 2.75% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา) อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.29% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยแท้จริง 3.75%

อย่างไรก็ตาม อัตราดอกเบี้ยที่ถูกที่สุด หรือยอดผ่อนชำระรายเดือนน้อยที่สุด ไม่ได้หมายความว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเสมอไป เราต้องพิจารณาเงื่อนไขหลายๆ ส่วน เช่น ยกเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้วค่อยตัดสินใจเลือก และควรรีไฟแนนซ์ทุกๆ 3 ปีเพื่อให้ผ่อนบ้านหมดไวขึ้นค่ะ

ภาพและข้อมูลมีลิขสิทธิ์เจ้าของโดย บริษัท ทิคเกิ้ลมีเดีย จำกัด ไม่อนุญาตให้คัดลอกข้อมูล และรูปภาพนำไปเผยแพร่ต่อ ไม่ว่าวิธีใดๆ ถ้าฝ่าฝืนทางบริษัทฯจะดำเนินการตามกฎหมาย เว้นแต่ได้มีการขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรกับทางบริษัทฯเรียบร้อยแล้ว

บทความอื่นๆ

5 สูตรเลือกซื้อบ้าน อยู่อาศัยสบายสะดวก เก็งกำไรขายต่อราคางาม

เมียซื้อเงินสด รถซื้อเงินผ่อน อยากผ่อนหมดไวต้อง รีไฟแนนซ์

ซื้อบ้านต้องรู้! อัตราดอกเบี้ย ของ สินเชื่อบ้าน ขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง

ดอกเบี้ยบ้าน ไทยคิดดอกมหาโหด ซื้อ 2 ล้าน จ่าย 4 ล้าน!