เลิกรับอนุบาล 1 พ่อแม่เก็บเงินต่อได้อีกปี! สพฐ. ประกาศ รับเฉพาะอนุบาล 2 และ 3 เริ่มต้นปี 2562

ประกาศจาก สพฐ. เลิกรับอนุบาล 1 เริ่มปี 2562 รับเฉพาะอนุบาล 2 และอนุบาล 3

ประกาศสพฐ. เลิกรับอนุบาล 1 ตั้งแต่ปี 2562

ข่าวต้องรู้สำหรับพ่อแม่ที่มีลูกเล็ก และกำลังเตรียมหาเงินเพื่อเป็นค่าเล่าเรียนลูก ยังมีเวลาให้เก็บต่ออีก 1 ปี เพราะ สพฐ. เลิกรับอนุบาล 1 หรือเด็กอายุ 3 ปี เปิดรับเฉพาะอนุบาล 2 และอนุบาล 3

เลิกรับอนุบาล 1

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวภายหลังการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า ที่ประชุมหารือนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ซึ่งจะมีการเพิ่มเติมในส่วนของชั้นอนุบาล

โดยตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไปนั้น การรับเด็กเข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 หรือ เด็กอายุ 3 ขวบขอให้เป็นหน้าที่ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และสังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) การรับนักเรียนสังกัด สพฐ. จะรับเด็กชั้นอนุบาล 2 อายุ 4 ปี และเด็กชั้นอนุบาล 3 อายุ 5 ปี เข้าเรียนเป็นหลัก

ทั้งนี้ การประกาศของ สพฐ. จะยกเว้นในพื้นที่ที่ไม่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อปท. และ สช. โดยให้ผู้อำนวยการโรงเรียนทำเรื่องเสนอผ่านคณะกรรมการศึกษาธิการ (กศจ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนแจ้งให้ สพฐ. รับทราบ จากเดิมที่ต้องเสนอมาให้ สพฐ. พิจารณา โดยแนวทางดังกล่าวเพื่อเป็นการกระจายอำนาจ ให้พื้นที่ตัดสินให้มากขึ้น ซึ่งจากการประชุมร่วมกับ อปท. ที่มี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธาน ก็ได้เห็นชอบแนวทางนี้ และมอบหมายให้ สพฐ. ดำเนินการแจ้งให้ประชาชนและสังคมได้รับทราบ จากนี้ สพฐ. จะทำหนังสือแจ้งแนวปฏิบัติดังกล่าวให้ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมกันนี้จะประสานไปยังสำนักงานปลัด ศธ. แจ้งไปยัง กศจ. เพื่อรับทราบและทำหน้าที่แทน สพฐ. ซึ่งการดำเนินการครั้งนี้เพื่อย้ำนโยบายให้ชัดเจน

หากมีโรงเรียนใดฝ่าฝืน เปิดรับเด็กอนุบาล 1 เข้าเรียน ทั้งที่ในพื้นที่มีโรงเรียนสังกัด อปท. และ สช. เข้าเรียน โดยไม่มีเหตุผล และไม่ได้รับความเห็นชอบจาก กศจ. ถือว่าขัดนโยบายของผู้บังคับบัญชา ก็อาจจะต้องพิจารณาเชิงบริหารต่อไป

ที่มา : https://mgronline.com